• Dečja nedelja 2014  KADA: od 6. do 12. oktobra 2014.

  TEMA: Ove godine Dečja nedelja posvećuje posebnu pažnju osnaživanju porodice, i podsticanju klime za ostvarivanje prava svakog deteta da odrasta u porodičnom okruženju. Ovo je prilika da govorimo o značaju podrške porodici bilo da je ona biološka, hraniteljska, usvojiteljska, o mehanizmima za bolji položaj porodice u društvu. Da zajedno učinimo više da deca ne žive u institucijama socijalnog zbrinjavanja.
  MOTO: SVAKO DETE SREĆNOG LICA ČUVA JEDNA PORODICA

  Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u realizaciji aktivnosti Dečje nedelje učestvuju vladine institucije, organizacije i udruženja građana. Inicijator i organizator Programa su Prijatelji dece Srbije.

  DOGAĐAJI:

  1. OTVARANjE DEČJE NEDELjE

  Javna i medijska promocija Dečje nedelje
  Debata „Usvojenje u Srbiji – činjenice i dileme”
  Dan i mesto: Ponedeljak, 6. oktobar, Dom omladine. 11 sati

  2. SEDNICA UČENIČKIH PARLAMENATA „Škola kao porodica“

  Skup predstavnika učeničkih parlamenata iz dvadeset gradova Srbije
  Dan i mesto: Utorak, 7. oktobar, Narodna skupština Republike Srbije

  3. DAN OTVORENIH VRATA

  Poseta porodica sa decom i dece na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
  Dan i mesto: Sreda, 8. oktobar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije.

  4. DODELA GODIŠNjIH NAGRADA: ,,NEVEN” I ,,DOBRA IGRAČKA”

  Književna nagrada ,,Neven”
  Priznanje za kvalitet ,,Dobra igračka”
  Dan i mesto: Četvrtak, 9. oktobar, Skupština grada Beograda, 13 sati.

  5. FESTIVAL DEČIJEG STVARALAŠTVA NA KALEMEGDANU I SAJAM UDRUŽENjA


  Prezentacija dečijeg stvaralaštva, kreativne radionice, izložba na otvorenom, sajamsko predstavljanje aktivnosti udruženja koja se bave decom.
  Dan i mesto: Petak, 10. oktobar, Kalemegdan, park i plato ispred Paviljona ,,Cvijeta Zuzorić”, 11 sati

  6. MOSTOVI MEĐU GENERACIJAMA

  Razmena stvaralačkih iskustava kroz aktivnosti dece i starih
  Dan i mesto: Subota, 11. oktobar, OŠ ,,Marko Orešković”

  7. MALI NEDELjNI RUČAK


  Zajednički izlet i nedeljni ručak dece iz domova bez roditeljskog staranja sa aktivistima Prijatelja dece Srbije i porodicama sa decom
  Dan i mesto: Nedelja, 12.oktobar, Kalemegdan