Upravni sud odbacio tužbu protiv MinistarstvaPUpravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Kragujevcu, svojim Rešenjem I-2 U 19699/13 od 23.01.2014.godine, odbacio je tužbu koju je podnela opština Trstenik protiv Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, zbog produženja istražnog prava Preduzeću Serbian Nickel za izvođenje geoloških istraživanja nikla i kobalta i prateće asocijacije metala na području Ruđinci -Veluće (teritorija opština Vrnjačka Banja i Trstenik).

Podsetimo, preduzeće Serbian Nickel je podnelo zahtev Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, za produženje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja rude nikla na području Ruđinci-Veluće u naredne dve godine, a na osnovu prethodno dobijenog odobrenja od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije.

Rešenjem Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, broj 310-02-0088/2011-14 od 16.10.2013.godine, odobren je nastavak predmetnih istraživanja, sa rokom važenja do 16.10.2015. godine. Nakon toga, oglasili su se čelnici opštine Trstenik, navodeći de je napred navedeno rešenje Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, nezakonito, te da je za donošenje odluke, ministarstvo moralo imati i pozitivnu odluku lokalne samouprave.

Upravni sud je tužbu Opštine Trsteni, odbacio i zauzeo sledeći stav: „Kako je u ovoj pravnoj stvari tužba podneta od strane opštine Trstenik, a osporenim rešenjem nije odlučeno o njenom pravu, niti je povređen njen na zakonu zasnovani interes u smislu napred citiranih propisa, Upravni sud je našao da je tužba podneta od lica koje nema aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe“.

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, ponovo naglašava, kao i ranije, da sada važeći Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ne propisuje obavezu pribavljanja saglasnosti lokalne samouprave prilikom donošenja rešenja kojim se odobrava nastavak geoloških istraživanja metaličnih mineralnih sirovina.Povratak na početnu stranu