CEDEF i PKS javna debata: upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Republici Srbiji-kojim putem ide SrbijaCentralno evropski forum za razvoj, CEDEF i Privredna komora Srbije, PKS, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS i Ministarstva građevinarstva i urbanizma organizuje šest javnih debata na temu upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom u Republici Srbiji, od 17. decembra 2013. do 5. juna 2014. godine.

Organizovanje sesija na temu KOMUNALNOG I INDUSTRIJSKOG OTPADA ima za cilj klastersko povezivanje svih relevantnih stejkholdera kako bi se obezbedilo tržišno, konkurentno i ekonomski isplativo poslovanje u Srbiji i regionu. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. Srbiji je potrebna nova doktrina u upravljanju komunalnim i industrijskim otpadom, održiv i efikasan sistem, koji je dostupan socijalno - ekonomskom ambijentu društva, a u isto vreme predvidiv, štedljiv i teritorijalno kontrolisan za nacionalne resurse.

Cilj konferencija – javnih debata je da se kao održiva zajednica dogovorimo o:

obaveznoj primarnoj selekciji komunalnog otpada do kraja 2014.
najboljim tehnologijama u tretmanu komunalnog i industrijskog otpada i zastupljenosti domaće opreme
transformaciji JKP
kontrolisanom upravljanju investicijama u reciklažnoj industriji (Srbija kao centar reciklažne industrije regiona Zapadnog Balkana)
upravljanju opasnim otpadom koji se generiše na teritoriji Srbije
ulozi civilnog sektora
doprinosu adekvatnog upravljanja otpadom u rešavanju problema siromaštva i zapošljavanja u Srbiji.

Procenjuje da će rezerve uglja koje Srbija poseduje biti istrošene u periodu od 2030. do 2050. godine, a da se u narednih 20 godina očekuje znatan rast potrošnje električne energije, od preko 60%. Stoga Srbija mora da nađe alternativne izvore snabdevanja energijom. Na teritoriji Srbije se proizvede oko 2,5 miliona tona komunalnog otpada tokom godine, čiji je energetski potencijal jednak vrednosti proizvedene električne energije od 2 milijarde evra. Takođe, iskorišćavanje komunalnog otpada za toplotnu i električnu energiju može da smanji ukupnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji. Na teritoriji grada Beograda dnevno se proizvede preko 1800 tona komunalnog otpada, odnosno svaki stanovnik glavnog rada u proseku produkuje 1.14 kilograma dnevno ovog potencijalnog izvora energije.

Teme konferencija - javnih debata:

1.UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – kojim putem ide Srbija, 17. decembar 2013, PKS, Terazije 23, Beograd
2.UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – tokovi otpada i nova upotrebna vrednost, 3. mart 2014, PKS, Terazije 23, Beograd
3.TEHNOLOGIJA I OPREMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM I TRETMAN OTPADNIH VODA – načini i izvori finansiranja, PKS, 21. mart 2014, Terazije 23, Beograd
4.TRANSFORMACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA I ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE – samoodrživa ekonomija, PKS, 29. april 2014, Terazije 23, Beograd
5.ZELENA INDUSTRIJA SRBIJE – šansa za budućnost, 16. maj 2014, PKS, Terazije 23, Beograd
6.TRETMAN OPASNOG I POSEBNIH TOKOVA OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – bauk koji kruži Srbijom, 5. jun 2014, Skupština Srbije, Beograd
Po završetku ciklusa od šest sesija, decembar 2013 - jun 2014. u saradnji sa Privrednom komorom Srbije biće objavljen Vodič: “PREPORUKE ZA ZELENU SRBIJU”, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva građevinarstva i urbanizma.Povratak na početnu stranu