Treća WWF konferencija Parkova Dinarskog luka

Najveći ekonomski iskoristivi resursi u zaštićenim područjima u regionu turizam, komercijalna upotreba vode, šume i zaposlenje


Voda značajan resurs u regionu koji se mora održivo koristiti

BRIONI - U Nacionalnom parku Brioni završena je treća WWF-ova međunarodna konferencija "Parkovi Dinarskog luka" na kojoj je učestvovalo 60 zaštićenih područja iz osam zemalja regiona, uključujući i 5 područja iz Srbije: nacionalni parkovi Fruška Gora, Tara i Đerdap, Specijalni rezervat prirode Zasavica i Park prirode Stara planina.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati procene dobrobiti ekosistema u zaštićenim područjima koju je WWF u poslednje dve godine sproveo u 57 parkova regiona. Istaknuto je kako su najveći ekonomski iskoristivi resursi u zaštićenim područjima turizam, komercijalna upotreba vode, šume i zaposlenje. Rečeno je i kako je u regionu 16 zaštićenih područja u kojima su punionice vode, ali one ništa od prihoda ne vraćaju u park čiju kvalitetnu vodu koriste. Takođe, u 18 parkova su hidroelektrane. WWF je zaključio kako je voda značajan resurs u regionu koji se mora održivo koristiti. Turizam je prepoznat kao glavni izvor prihoda, ali treba paziti da ne bude masovni, nego održiv.


Na konferenciji je potpisana i Deklaracija o osnivanju buduće asocijacije "Parkovi Dinaridi" koja bi trebalo da bude osnovana u decembru u Crnoj Gori. Među zaštićenim područjima koja su potpisala Deklaraciju su i 4 područja iz Srbije: nacionalni parkovi Fruška Gora, Tara i Đerdap te Specijalni rezervat prirode Zasavica.

"Potpisivanjem ove deklaracije dobili smo veliku platformu zaštićenih područja, ljudi koji žele sarađivati u regioni. Osnivačka skupština asocijacije 'Parkovi Dinaridi - mreža zaštićenih područja Dinarida' održaće se u decembru u Crnoj Gori, gde će u početku asocijacija i imati sedište. Naravno, u svakoj od zemalja regiona biće predstavnik njihovih zaštićenih područja koji će imati mesto u odboru asocijacije“, istakao je Leon Kebe, voditelj projekta Parkovi Dinarskog luka iz WWF-a te je pojasnio da je Crna Gora odabrana jer je Ministarstvo održivog razvoja i turizma izrazilo velik interes i ponudilo kancelariju i zaposle, a tako će asocijacija i prilikom prijave projekata moći koristiti i sredstva iz pretpristupnih fondova EU, kao i donatorska sredstva.
WWF već tri godine sprovodi projekt "Parkovi Dinarskog luka" kroz koji je stvorena mreža 82 zaštićena područja iz osam zemalja regiona - Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Slovenije i Srbije. U sklopu tog projekta do sada su održane dve međunarodne konferencije u Banja Luci i Budvi, a na ovogodišnjoj na Brionima se okupilo 150 učesnika iz 13 evropskih zemalja koji su razgovarali na temu održivog turizma u zaštićenim područjima. Na konferenciji je učestvovao i predsednik Europarc Federacije Ignace Schops. Dva zaštićena područja u Srbiji su kandidati za dobijanje povelje od te federacije – NP Fruška gora i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, te se očekuje da će se ovaj mesec saznati hoće li dobiti ovu prestižnu povelju.

Treća WWF-ova međunarodna konferencija "Parkovi Dinarskog luka" završila se studijskim putovanjem u Motovunsku šumu gde su učesnici upoznati sa sistemom upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj .

###

Velika pobeda za Dinarski luk
Dokument „Velika pobeda za Dinarski luk“ (Big Win for Dinaric Arc), na kojemu su udruženim snagama radili WWF, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore i IUCN Međunarodna unija za zaštitu prirode, usvojen je 2. decembra 2013. u Budvi u Crnoj Gori, na otvaranju druge međunarodne konferencije „Parkovi Dinarskog luka“. Republika Albanija, Republika Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Hrvatska, Kosovo*, BJR Makedonija, Republika Slovenija i Republika Srbija time su prihvatile obavezu zajedničkog rada na unapređenju zaštićenih područja.

U narednih pet godina ministarstva su se obavezala da će zajedno raditi na jačanju procesa planiranja u zaštiti prirode, kao i da će proceniti ekonomsku vrednost svog prirodnog bogatstva, uključivanjem ciljeva zaštite prirode u planove za ekonomski razvoj za ribarstvo, šumarstvo, poljoprivredu, energiju, prostorno planiranje i međusektorsku suradnju. Jedan od ciljeva je i pronaći model za održivo finansiranje zaštićenih područja u regionu. To uključuje i planove za izgradnju održivog turizma u tim područjima kroz narednih pet godina.

O WWF-u
WWF je jedna od najvećih, širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima skoro 5 miliona pristalica i aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i da stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišćenja prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje. www.panda.org/serbia 

O PARKOVIMA DINARSKOG LUKA
„Parkovi Dinarskog luka“ su projekat WWF-a koji se sprovodi u regiji Dinarskog luka od 2012. godine. Glavni cilj projekta „Parkovi Dinarskog luka” je stvaranje platforme zaštićenih područja Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Slovenije i Srbije, kroz umrežavanje parkova, studijska putovanja i razmjenu iskustava. Zajednička edukacija održava se na teme EU integracija, održivog turizma i klimatskih promena, a prvi put na regionalnom nivou sprovodi se i procena vriednosti zaštićenih područja. Više na: www.discoverdinarides.com

Povratak na početnu stranu