Sve stranputice lovstva u Srbiji

Na Smederevskoj adi love se strogo zaštićene vrste?


Novi Sad, 23. 9. 2014. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sa zaprepašćenjem i rezignacijom gotovo svakodnevno otkriva apsurde u lovnom zakonodavstvu i praksi u Srbiji. Oni su, kažu ornitolozi, toliko veliki da zaslužuju potpunu i stručnu reviziju lovnog zakonodavstva, kao i temeljno preispitivanje stručnosti onih koji ga donose i primenjuju.

Ovo Društvo kao očigledan primer navodi Rešenje o ustanovljavanju lovišta „Smederevska ada“ koje je objavljeno o Službenom listu AP Vojvodine br. 7/2012. U Rešenju se ustanovljava ovo lovište, koje se nalazi u opštini Kovin, i, na 1600 ha zauzima deo toka Dunava, kao i Smederevsku adu, jedno od najvećih rečnih ostrva u Srbiji i stecište neverovatno bogatog biodiverziteta, na kome se gnezdi orao belorepan i crna roda i koje je deo nacionalne ekološke mreže. Apsurd postaje ogroman jer se u članu 7. Rešenja, u spisku vrsta divljači kojima se gazduje u ovom lovištu, ne odvajaju lovostajem zaštićene od trajno zaštićenih vrsta. Sasvim legitimno je tumačiti, sledstveno tome, da se u ovom lovištu propisuju lovne sezone i love mali vranci, crne rode, „sve sove“ (u Srbiji živi 10 vrsta), svi jastrebovi (u Srbiji iz tog roda žive tri vrste, od toga dve strogo zaštićene) i sve čaplje (samo jedna od šest vrsta nije strogo zaštićena). Ovakvo vajno doneto rešenje omogućuje kršenje mera iz Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010) kojima Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Sl. glasnik RS br. 5/2010) štiti ove vrste. Ono je u suprotnosti i sa samim lovačkim zakonodavstvom. Naime, Pravilnik o lovostaju divljači (Sl. glasnik RS br. 9/2012) u članu 2, naravno, isključuje malog vranca, crnu rodu, sve sove, kopca, kratkoprstog kopca, mrku čaplju, gaka, malu i veliku belu, te žutu čaplju, čapljicu I vodenog bika sa liste lovostajem zaštićenih vrsta divljači. Navedene vrste zaštićene su strogo i međunarodnim konvencijama koje je Srbija ratifikovala – Bernskom i Bonskom, a nalaze se i na Dodatku I Direktive o zaštiti divljih ptica Evropske unije. Sporno rešenje doneo je Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Društvo se pita sa kojim pravom se ustanovljavaju lovišta u kojima se za lovnu divljač proglašava ona koja nigde, pa ni u Srbiji, nije lovna već strogo zaštićena? Korisnik lovišta „Smederevka ada“, JP „Vojvodinašume“, dovedeno je u nezavidnu situaciju da tumači i u planskim dokumentima koje donosi primenjuje ovo rešenje po svom nahođenju. Naravno, to nije uradilo kako je zakon propisao, pa se i u važećoj Lovnoj osnovi lovišta "Smederevska ada" od 2012. do 2022. prenose iste odredbe. Sa druge strane, ljubitelji ptica se pribojavaju kasne jeseni i nadolazeće zime, imajući u vidu da je upravo deo toka Dunava od Kovina do ušća reke Nere, u granicama triju lovišta koja su data na korišćenje „Vojvodinašumama“ dokazano mesto ubijanja strogo zaštićenih vrsta ptica prethodnih godina.

Društvo poziva sve korisnike lovišta da ni u kojem slučaju ne krše lovno zakonodavstvo, te da primenjuju zakonski propisane mere zaštite strogo zaštićenih vrsta ptica tokom tekuće sezone lova i tokom odstrela onih vrsta na koje je lov dozvoljen. Ipak, Društvo ističe isto tako veliku odgovornost inspekcijskih službi lovstva i zaštite prirode, policije i tužilaštava u otkrivanju i brzom procesuiranju krivolovaca.

Konačno, Društvo zahteva hitno povlačenje navedenog Rešenja i pozivanje na odgovornost osoba koje su ga usvojile.Povratak na početnu stranu