Razmenom znanja do "zelenog rudarstva" - Potpisan sporazum Srbije i Finske u geologiji

Geološki zavod Srbije i Geološki zavod Finske potpisali su danas sporazum o unapređenju saradnje u razmeni znanja i tehnologije za održivo, ekološko rudarstvo. Taj dokument su na prvom finsko-srpskom seminaru "Geologija, mineralni resursi i tehnologije zelenog rudarstva" potpisali direktori Dragoman Rabrenović i Elias Ekdal (Elias Ekdahl).

Direktor Geološkog institut Finske je naglasio da "rudarstvo u budućnosti treba da bude nevidljivo" odnosno da ima najmanji mogući uticaj na okolinu i zdravlje ljudi. - Svi se slažemo da su ušteda energije i reciklaža ključne, ali je neophodno naći i nove izvore sirovina. Treba da razmišljamo i o zatvaranju rudnika odnosno o sanaciji takvih lokacija. Održivost je danas ključna reč i društvo sve više kritički posmatra sektor rudarstva. U Finskoj smo pokrenuli program "zelenog rudarstva". Cilj naše vlade je da Finska bude pionir u održivom rudarstvu – rekao je Ekdal.

On je istakao da Finska sa Švedskom proizvodi 80% najsavremenije tehnologije za sektor rudarstva. Vlada Finske je za program "zelenog rudarstva" iz budžeta namenila 60 mil EUR - za rudarska preduzeća, tehnološke institute i istraživačke centre. Uz povećanje efikasnosti i ekološke pogodnosti tehnologije vađenja rude, cilj je i nalaženje novih modela rekultivacije zemljišta po završetku eksploatacije ili sanacije zatvorenih rudnika.

- Sarađujemo sa 12 zemalja širom sveta, tako da imamo dosta iskustva. A, takođe, mi učimo kroz saradnju sa drugima. Saradnja sa Srbijom se tiče pitanja laboratorija, upravljanja podacima, sirovina, razvoja metalurgije, novih nalazišta sirovina i dr. - napomenuo je direktor Geološkog institut Finske. Tomislav Šubaranović, državni sekretar Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Srbije, izjavio je da se to ministarstvo zalaže za uvođenje nove tehnologije radi smanjenja štetnog uticaja rudarstva na okolinu.

Državni sekretar je najavio da će sledeće nedelje biti predstavljen nacrt novog zakona o geološkom istraživanju i rudarstvu, koji predviđa uvođenje finansijske garancije rudarskih preduzeća za rekultivaciju degradiranog terena.

Ambasador Finske u Srbiji Peka Orpan (Pekka Orpana) ocenio je na skupu da Srbija i Finska imaju "ogroman potencijal" za razvoj rudarstva za šta je ključna održivost i ekološka, i društvena, jer to može doprineti konkurentnosti te privredne grane. - Potpisivanje sporazuma je važan korak ka daljoj saradnji dve zemlje na unapređenju rudarstva. Ova oblast ima veliki potencijal, ali uključuje mnogobrojne izazove, tako da je razmena znanja i tehnologija veoma značajna - rekao je ambasador.

Povratak na početnu stranu