Program za razvoj Ujedinjenih nacija organizuje školu fotografije na Avali - mladi upoznaju prirodu kroz zabavu i edukaciju

Beograd, 18. maj

U okviru nedelje biodiverziteta, a pod pokroviteljstvom Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), ovog vikenda na Avali organizovana je škola fotografije za štićenike Centra za integraciju mladih. Cilj programa je da mladi, na zabavan način i uz pomoć stručnjaka, savladaju osnovne veštine fotografisanja, ali i da se upoznaju sa raznovrsnošću biljnog i životinjskog sveta Avale.

„Kreativni rad sa decom je od izuzetne važnosti, jer podržava dete za uspešno savladavanje svakodnevnih obaveza i motivacije da se odgovorno postave prema sebi i svetu oko sebe. Program za razvoj Ujedinjenih nacija ovakvim i sličnim akcijama nastoji da kroz zanimljiv pristup edukuje mlade o potrebi zaštite i očuvanja životne sredine“, rekla je g-đa Milena Kozomara, portofolio menadžer Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

„Mi u Centru za integraciju mladih trudimo se da, samostalno i u partnerstvu, realizujemo programe koji doprinose uvažavanju najboljeg interesa deteta i principa dečje participacije“, rekla je Dragana Jovanović iz Centra za integraciju mladih i dodala „kontinuiranim aktivnostima i u saradnji sa partnerima i prijateljima uspeli da kreiramo sistem podrške deci koja su uključena u život ili rad na ulici, a koji im danas obezbeđuje bolji kvalitet života. Dobar primer za to je i ova škola fotografije za naše štićenike u organizaciji Programa za razvoj Ujedinjenih nacija.“ Avala je proglašena za zaštićeno prirodno dobro (Odlukom Grada Beograda 2007.) radi očuvanja njenih posebnih prirodnih i kulturno-istorijskih obeležja i vrednosti, održivog korišćenja prirodnih resursa i ukupnih (urbanističkih, saobraćajnih, turističkih i drugih) potencijala.

Centar za integraciju mladih je nevladina organizacija osnovana u 2004. godine u Beogradu. CIM je 2005. godine započeo program rada sa decom i mladima koji žive i/ili rade na ulici u centralnim gradskim opštinama. Deca koja danas dolaze u Svratište su deca starosti do 19 godina. Od početka rada, Svratište je posetilo preko 600 dece, a trenutno ima 140 aktivnih korisnika ove usluge. Ukupan broj ostvarenih dolazaka korisnika u Svratištu u 2012. godini je 14.698, u proseku mesečno 1.336 dolazaka odnosno 44 dolazaka dnevno.

O UNDP-u:
Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža Ujedinjenih nacija, koja se zalaže za promene, povezuje zemlje i obezbeđuje pristup znanju, iskustvima i resursima, čime pomaže ljudima da izgrade bolji život. Postoji u 166 zemalja, a u Srbiji od 1952, gde radi na rešenjima za globalne i nacionalne razvojne izazove. Kako zemlje razvijaju lokalne kapacitete, oni se oslanjaju na ljude iz UNDP i na veliki broj njihovih partnera.Više informacija o radu UNDP-a možete naći na sajtu http://www.undp.org.rs/.

O UNDP projektu:
Obeležavanje nedelje biodiverziteta u Srbiji se organizuje u okviru UNDP projekta ”Podrška održivom finansiranju sistema zaštićenih područja u Srbiji”. Svrha ovog projekta je da se unapredi finansijska održivost i efikasnost sistema zaštićenih područja, i na taj način doprinese jačanju celokupnog sistema zaštite prirode u Srbiji.

Povratak na početnu stranu