Sekopak dodelio CO2 sertifikat kompanijama Grand prom i Soko ŠtarkPlanirane investicije dodatno će smanjiti emisiju CO2 za 600 tona godišnje

Programom energetske efikasnosti Atlantic Grupa uštedela 10% energije

Beograd, 9.2. 2016 - Sekopak je krajem prošle godine dodelio CO₂ sertifikat članicama Atlantic Grupe - Grand Prom i Soko Štark - za učinak u smanjenju emisije CO₂ u atmosferi, a na osnovu plasiranih i recikliranih količina ambalažnog otpada u 2014. godini.

„Osnov društveno odgovornog delovanja svake kompanije je činjenica da postane svesna važnosti i potrebe sopstvenog uticaja na unapređenje opštih društvenih uslova i životne sredine u kojoj posluje, pa je tako energetska efiksnost trajno opredeljenje i strateška postavka Atlantic Grupe da smanji uticaj na životnu sredinu kroz racionalizaciju potrošnje energenata i vode, smanjenje otpada i porast odvajanja otpada, generalno u svim svojim procesima“, naglasio je Vladimir Čupić, direktor predstavništva Atlantic Grupe za Srbiju, na svečanom uručenju sertifikata dvema kompanijama u Medija centru.

Ekskluzivnom dodelom sertifikata Sekopak postaje prvi i jedini operater na tržištu Srbije, koji industriji omogućuje uvid u doprinos uštedi emisije CO2 gasova. Od ukupne uštede CO2 gasova Republike Srbije od 16.076 tona, Sekopak učestvuje sa 67 odsto odnosno 10.763 tona. „To smo postigli zahvaljujući primarnoj selekciji i sakupljanju ambalažnog otpada iz komunalnih izvora, što je povećalo zastupljenost svih 5 vrsta ambalažnog otpada, a samim tim i najveću uštedu u emisiji CO2. Posebno nam je drago što smo u prilici da sertifikat uručimo članicama Atlantic Grupe, koje nas prate od samog početka i zajedno sa nama rade na izgradnji primarne selekcije“, izjavila je Violeta Belanović Kokir, generalna direktorka kompanije Sekopak, tržišnog lidera u upravljanju ambalažnim otpadom.

Atlantic Grupe je pripremila posebne projekte za poboljšanje energetske efikasnosti za kompanije u Srbiji, finansiranjem uz pomoć podrške EBRD-a, što je bio deo šire strategije sistemskog unapređenja svih proizvodnih procesa Atlantic Grupe i podrška regionalnih aktivnosti uz racionalnije korišćenje resursa i energije, smanjenja troškova, ali i zaštite životne sredine. Pored ušteda vezanih za efikasnost, očekuje se i da će planirane investicije u operativnim kompanijama u Srbiji dodatno smanjiti emisiju CO2 za 600 tona godišnje.

Generalni direktor Strateškog poslovnog područja Kafa Atlantic Grupe Andrej Bele naglasio je da briga Grand kafe o kvalitetu proizvoda počinje od odabira najboljih sirovina na plantažama kafe, i da se nastavlja kroz konstantno usavršavanje tehnologije i energetske efikasnosti, svakodnevnu kontrolu i unapređenje originalne recepture. „To je kvalitet koji potrošači prepoznaju, a potvrđuju standardi kvaliteta ISO 9001, HACCP, kao i međunarodni certifikat o upravljanju životnom sredinom ISO 14001. Odgovornim poslovanjem nastojimo da minimalizujemo negativan uticaj proizvodnog ciklusa na životnu sredinu uz maksimalan tretman otpada, kontrolu emisije gasova i otpadnih voda, ali i da damo doprinos da se u našoj zemlji razvije svest o važnosti recikliranja onih materijala čija je prerada i ponovno korišćenje moguće. Krajnji rezultat je čistija proizvodnja i zaštita životne sredine, racionalnije korišćenje energije i sirovina uz stalan kvalitet proizvoda,“ istakao je Bele.

Kompanija Štark već nekoliko godina konstantno radi na tome da koristi isključivo prirodne sastojke i tehnološke procese koji su tako vođeni da čuvaju hranljive vrednosti prirodnih satojaka. „Zamenili smo vestačke arome prirodnim, koristimo prirodne boje i uveli smo nehidrogenizovane biljne masnoće umesto hidrogenizovanih masti. Na drugoj strani, vodimo računa o ambalaži, koja je za sve proizvode označena kako se reciklira i nastojimo da odvajamo i recikliramo svoj otpad u što većem obimu, što je u u 2014. bilo i preko 60 odsto. Sve to je samo deo procesa društveno odgovornog poslovanja što potvrđuju standardi sistema kvaliteta i bezbednosti hrane ISO 9001, FSSC 22000 I HACCP, kao i međunarodni certifikat o upravljanju životnom sredinom ISO 14001, koji dokazuje da je naš sistem upravljanja EMS, usklađen sa standardima najbolje prakse,“ zaključio je Matjaž Vodopivec, generalni direktor Štarka.

Dejan Lekić iz Agencije za zaštitu životne sredine naglasio je da se u poslednjih pet godina povećao učinak u kategoriji reciklaže ambalažnog otpad za 7 puta – „Kako biste stekli utisak o kojim količinama otpada se radi, prema operaterima koji upravljaju sistemom za upravljanje ambalažnim otpadom, taj broj je 2010. iznosio 15 000 tona, a 2014. 102 000 tona. Tako da je ova oblast od strane EU jedina ocenjena kao pozitivna.“

Za 2004. cilj za reciklažu i ponovnu upotrebu ambalažnog otpada je bio 30%, za 2019. cilj za Republiku Srbiju za ponovnu upotrebu ambalažnog otpada je 60%, a za reciklažu je 55%. što su, kao sto smo danas čuli, kompanije Grand prom i Stark već gotovo dostigle što je zaista impresivno. U skladu sa obavezama EU o reciklaži cilj ce se povećati na 75% ambalažnog otpada do 2030,“ istakao je Lekić.

Sertifikat o umanjenju emisije CO2 dokazuje kompaniji kojoj se dodeljuje njen doprinos umanjenju/povećanju količine eksterne emisije štetnih CO2 gasova na godišnjem nivou (tzv. Greenhousegas - GHG balance). Učešćem kompanije u sistemu Operatera upravljanja ambalažnim otpadom umanjuje se količina ambalažnog otpada koji završava na deponijama i samim tim se smanjuje količina emisije CO2. Godišnja ušteda se obračunava na osnovu: 1. Ukupne godišnje emisije CO2 Republike Srbije u atmosferu Zemlje 2. Ukupne godišnje količine ambalaže stavljene na tržište u Republici Srbiji 3. Ukupne godišnje količine ambalaže stavljene na tržište od strane određene kompanije 4. Ukupnog rezultata po pitanju ostvarenja nacionalnih ciljeva Operatera za upravljanje ambalažnim otpadom kojem kompanija pripada. Podaci Operatera ukrštaju podatke u vezi sa načinom sakupljanja ambalažnog otpada, načinom sortiranja, kao i konačnim tretmanom – reciklažom, insineracijom, koinsineracijom i dr. Kalkulator CO2, kao algoritamsko sredstvo za izračunavanje količine uštede u tonama, rezultat je trogodišnjeg panevropskog projekta finansiranog od strane “recovery” kompanija, članica Pro Europe organizacije, pa tako i Sekopaka i stupio je na scenu 2014. godine kada su prvi sertifikati na evropskom nivou ugledali svetlost dana.Povratak na početnu stranu