Jačanje fronta za zaštitu ptica

Vikend seminar „Sam svoj solarni majstor“

Pokret gorana Novog Sada nakon više uspešno realizovanih kampova „Solarna akademija“ i vikend seminara „Sam svoj solarni majstor“ i u 2014. godini organizuje drugi vikend seminar „Sam svoj solarni majstor“sa ciljem informisanja javnosti o značaju upotebe obnoviljivih izvora energije za održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

Idealna prilika za sve zainteresovane iznad 18 godina, koji imaju želju da nauče kako da sačuvaju zdravu životnu sredinu i kako se štedi i proizvodi električna enegija, ali i da steknu praktične veštine potrebne za samostalnu izradu i primenu obnovljivih izvora energije sa akcentom na solarnu energiju.

Uslovi: Prilikom organizacije nećemo imati podršku donatora, ali će ipak kotizacija biti sasvim pristupančna i iznosiće 4.500,00 RSD, a u tu cenu su uračunati smeštaj, ishrana, materijal i alat za rad, kao i predavači i organizacija seminara.

Gde: U Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru Radulovački (www.ekoloskicentar.org)

Kada: od 7. do 8. juna 2014. godine

Cilj: Dа polaznici nаuče nešto više o samom procesu dobijаnjа električne energije od Suncа, kаo i dа prаktično primene stečeno znаnje

Način rada: Nakon uvodnog predavanja o obnovljivim izvorima energije i procesu dobijanja električne energije od energije Sunca, uslediće grupni praktični rad, uz stručno vođstvo, kroz ceo proces sastavljanja mini solarne elektrane. Nakon identifikacije preferencija, prethodnog predznanja po prilagođenom programu neformalnog obrazovanja biti upoznati sa osnovnim principima metodama i tehnikama enegetika,izvora energije,načinu prenosa distribucije i skladištenja električne energije kroz niz pokaznih vežbi,samostalno i u grupama,ovaladaće tehnikama korišćenja električnog alata, mernih instrumenata i regulacione opreme koja se koristi prilikom implementacije fotonaponskog sistema. Kruna obuke će biti njihov samostalan rad u grupama gde će imati zadatak i cilj da na osnovu prethodnog stečenog znanja uz stručnu pomoć i nadzor realizuju helio elektranu snage 200 W, podese parametre i prate njen rad.

Ko može da se prijavi: Svi zainteresovani mladi od 15 do 30 godina koji cene životnu sredinu i žele da nauče praktične veštine na temu sastavljanja mini solarne elektrane

Kako se prijaviti: Popunjavanjem aplikacionog formulara (koji mogu preuzeti sa sajta www.pokretgorana.org.rs) i slanjem na e-mail adresu office@pokretgorana.org.rs najkasnije do 2. juna u 16h.

Potvrda o učešću: Do 3. juna u 16h će svi učesnici primljeni na vikend seminar „Sam svoj solarni majstor“ dobiti potvrdu o učešću na e-mail adresu uz detaljan program seminara i svim dodatnim uputstvima. Pokret gorana Novog Sada

Aplikacioni formularPovratak na početnu stranu