Rastuća globalna potražnja za mlekom


Rastuća globalna potražnja za mlekom zahteva pažljivo balansiranje prema indeksu mlečne industrije kompanije Tetra pakGlobalna potrošnja će porasti za 36% do 2024. godine sa sve većim jazom između razvijenih tržišta mlečnih proizvoda i tržišta u razvoju.

LOZANA, Švajcarska (22.oktobar 2014.godine) - Tetra Pak®, svetski lider u rešenjima za preradu i pakovanje hrane objavio je svoj sedmi indeks mlečne industrije. Izveštaj ističe prilike i izazove koje nameće rastuća potražnja na globalnom nivou i koja će po prvi put preuzeti dostupnu ponudu u narednoj dekadi. Kompanija kaže da proizvođači kako na razvijenim tržištima mlečnih proizvoda tako i na tržištima u razvoju moraju da obrate pažnju na balansiranje neophodno za održiv poslovni uspeh.

Tetra Pak indeks mlečne industrije otkriva da se globalna potražnja za mlekom kreće ka porastu od 36% u narednoj dekadi usled rasta populacije, povećanja kupovne moći i urbanizacije u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Ipak, ponuda i potražnja mleka širom sveta je neravnomerna – malo je verovatno da rastuću potražnju na tržištima mlečnih proizvoda u razvoju može da zadovolji lokalno proizvedeno sirovo mleko, dok se razvijena tržišta mlečnih proizvoda koja proizvode višak mleka suočavaju sa izazovima konkurencije za izvoz i odgovorom na domaću potrošnju u padu.

Denis Jenson (Dennis Jönsson) predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak je izjavio: “Predviđen brzi rast u globalnoj potražnji pruža veliku priliku za kompanije za proizvodnju mlečnih proizvoda na razvijenim tržištima da izvoze mleko u prahu i tečne mlečne proizvode koji se drže na sobnoj temperaturi u rastućim privredama. Ipak, kako bi se obezbedio dugoročni uspeh, ovi proizvođači moraju da naprave balans između “brzih pobeda” izvoza i zahteva za nastavkom rasta njihovih domaćih tržišta“.

Dodao je “da u isto vreme kompanije za proizvodnju mlečnih proizvoda na tržištima koja uvoze moraju da prevaziđu izazov obezbeđivanja održive ponude mleka visokog kvaliteta, pri tom održavajući korak sa rastućom potražnjom. Tržišta kao što su Kina i Saudijska Arabija to čine na više načina: povećanjem investicija u domaće farme mlečnih proizvoda, partnerstvima sa uspešnim inostranim kompanijama i uz povećanje raznolikosti sopstvene ponude proizvoda sa dodatom vrednošću. U osnovi, ovo su mere koje će pomoći da se ostvari ključni balans podrške budućnosti održive industrije mlečnih proizvoda.“

Istraživanje - Srbija

Najnoviji podaci pokazuju da se u Srbiji u 2014. godini može očekivati rast tržišta mleka od 2.3% nakon krize koja je pogodila industriju 2013. godine. Na rast tržišta mleka u 2014. godini uticao je rast pasterizovanog mleka (+5.0%), dok se dugotrajno mleko na tržištu oporavlja sporijim tempom (+1.2%) naspram 2013. godine. Osnovna prepreka za bolji rast dugotrajnog mleka je smanjenje kupovne moći. Narednih godina očekuje se da će tržište mleka ostati stabilno uz spor oporavak potrošnje.

Više o Tetra Pak indeksu mlečne industrije uključujući prethodna pitanja možete naći na:
www.tetrapak.com/dairyindex Povratak na početnu stranu