Poziv na trening eko dizajna u okviru projekta “Danube Pie”Univerzitet u Novom Sadu - kancelarija Evropske preduzetničke mreže, sa agencijama za marketing, konsalting i eko dizajn „Total Idea“ i „Ecodesign“ organizuje trening „EKO DIZAJN KONCEPT”. Cilj treninga je obuka preduzeća o inovativnom pristupu poslovanja i ekološke podobnosti proizvoda koji teži SMANJENJU TROŠKOVA, kroz EFIKASNIJU UPOTREBU MATERIJALA I ENERGIJE, OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE i ŠIRENJE NA TRŽIŠTE, uvođenjem NOVIH ODRŽIVIH PROIZVODA i sa POVEĆANJEM KONKURENTNOSTI malih i srednjih preduzeća.

Sadržaj i benefiti treninga:

Edukacija - jasno razumevanje suštinskih osnova eko dizajna, procene životnog ciklusa proizvoda (LCA) i karbonskog otiska proizvoda,
Eko alat - praktične vežbe sa alatom MET matrica (materijal, energija, toksičnost) koristeći konkretne podatke proizvoda i osnovna obuka na platformi EKODIZAJN + pomoću koje se analizira uticaj proizvoda na životnu sredinu,
Umrežavanje - povezivanje preduzeća/organizacija, kroz promotivne događaje i okrugle stolove, koje deluju u sličnim granama proizvodnje/pružanja usluga i koje imaju potrebu za poboljšanjem svojih procesa,
Razmena iskustva - na treningu ćete imati priliku da čujete iskustva i rešenja drugih firmi
Sertifikat - potvrda učešća na treningu izdata od strane Evropske preduzetničke mreže i UNESCO katedre Univerziteta u Novom Sadu,
Mogućnost učešća u studijskoj poseti (odabrane firme iz svih 6 zemalja učesnica projekta),
Mogućnost detaljne analize jednog proizvoda preduzeća u okviru elektronske platforme za analizu proizvoda (samo odabrane firme će imati ovu mogućnost na kraju ciklusa obuka, u prvoj polovini 2014. godine),
Besplatno učlanjenje u najveću preduzetničku mrežu na tlu Evrope - Evropska preduzetnička mreža EEN, čije je sedište u Novom Sadu na Univerzitetu u Novom Sadu.

Datum održavanja i vreme trajanja treninga:
Petak, 20. decembar 2013. godine, Svečana sala Rektorata, Univerzitet u Novom Sadu (trg Dositeja Obradovića 3).
Ukupno trajanje jednodnevnog treninga je 3 časa, od 11 do 14 h.

Trening je namenjen:

Preduzećima koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom, pakovanjem i štampom, kao i onima koja posluju u svim proizvodnim sektorima, a imaju potrebu za unapređenjem primene eko dizajn pristupa u svom poslovanju i žele da se uključe u besplatan trening eko dizajna.
Trening “Eko dizajn koncept” je BESPLATAN za sva preduzeća koja se prijave za učešće na obuci. Krajnji rok za prijavu je sreda, 11. decembar 2013. godine u 15 časova!

Način prijave:

Preduzeća koje žele da se prijave za trening o eko dizajnu treba da popune formular o učešću na projektu - putem sledećeg linka, a takođe mogu da preuzmu flajer sa informacijama o projektu - putem sledećeg linka.

Važne napomene:

* Formular za prijavu je na engleskom, a popunjava se na srpskom jeziku. Formular je potrebno odštampati, popuniti rukom, potpisati na prvoj strani dole desno i skeniranog ga poslati nazad na mejl danubepie@uns.ac.rs.
* Na treningu će biti obezbeđeno osveženje i koktel druženje nakon održanog treninga.
* Skupština Srbije usvojila je 2013. godine Zakon o efikasnom korišćenju energije (primenjuje se od 1. januara 2014. godine) koji treba da doprinese povećanoj sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenju uvozne zavisnosti, povećanju konkurentnosti privrede i standardu građana. Prema datom zakonu zahtevaće se eko dizajn (član 42.), a energetska efikasnost biće uvedena kao kriterijum u javne nabavke! http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/424-13Lat.pdf

Besplatni trening eko dizajna se održava u okviru projekta „DANUBE PIE” - “INОVАCIЈА PRОIZVОDА KRОZ PRIMENU ЕKО-DIZАЈNA U DUNАVSKОM RЕGIОNU”. Danube PIE je međunarodni projekat koji je finansiran od strane Evropske Komisije kroz program CIP (Competitiveness and Innovation Program), sa trajanjem od 21 meseca (april 2013 - decembar 2014 godine). Glavni cilj projekta jeste edukacija malih i srednjih preduzeća dunavskog regiona u oblasti eko dizajna.

Zašto je važno da uzmete učešće na ovom treningu?

Svi učesnici na treningu informisaće se o inovativnom pristupu poslovanja i ekološke podobnosti proizvoda koji teži smanjenju troškova, kroz efikasniju upotrebu materijala i energije, očuvanje životne okoline i širenje na tržište, uvođenjem novih održivih proizvoda i sa povećanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Predavači (stručni tim sastavljen od učesnika projekta i departmana za proizvodno mašinstvo FTN-a u Novom Sadu) će kroz prenošenje teorijskog i iskustvenog znanja obučiti učesnike kako da uvedu eko dizajn standarde u svoje poslovanje.

Dodatni benefiti za preduzeća koja pokažu visoku motivaciju i spremnost uvođena eko dizajn principa u poslovanje:
Nakon završenog treninga, biće izabrano nekoliko predstavnika preduzeća koji će imati priliku da se kroz organizovanu studijsku posetu upoznaju sa praktičnom primenom eko dizajna. Data preduzeća dobiće priliku i da uz pomoć projektnog tima “Danube Pie” pristupe detaljnoj analizi jednog svog proizvoda i pokušaju da modernim razvojnim alatima i upotrebom metodologije platforme ECODESIGN+ omoguće implementaciju principa eko dizajna u sopstvenu proizvodnju.

Dodatne informacije:

Zainteresovana preduzeća mogu biti posećena od strane projektnog tima i pre treninga, tokom novembra i prvih dana decembra kako bi im tim preneo projektnu ideju, pripremio ih za trening i pomogao im oko popunjavanja formulara.

Na trening može da se prijavi najviše dve osobe iz istog preduzeća. Preporučujemo da se ispred preduzeća delegiraju osobe najpre iz proizvodnje (npr. tehnolozi i inženjeri), a po mogućstvu i dizajneri samog proizvoda.

Informacije o projektu možete pratiti na facebook stranici www.facebook.com/DanubePIE, a za sve dodatne informacije obratite se na sledeće kontakte:

Doc. dr Mladen Radišić, član projektnog tima: 064 144 70 48
Vladimir Nikić, član projektnog tima: 063 11 33 012
e mail: danubepie@uns.ac.rs  Povratak na početnu stranu