Počinje sezona goranskih eko-kampova

Sremski Karlovci, Ekološki centar „Radulovački“
Za učenike 3. i 5. razreda

Pokret gorana Novog Sada i ovog leta organizuje Goranske eko-kampove u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru „Radulovački“ za učenike 3. i 5. razreda novosadskih osnovnih škola. Kampovi će se realizovati uz podršku Gradske uprave za obrazovanje i Gradske uprave za zaštitu životne sredine.

Cilj Goranskog eko-kampa je sticanje znanja o osnovnim prirodnim vrednostima Nacionalnog parka „Fruška gora“ i Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ kroz terenski rad, učešće u kreativnim ekološkim radionicama, druženje i rekreaciju.
Boraveći u prirodi učesnici se upoznaju sa živom i neživom prirodom, prirodnim pojavama, životom i radom ljudi, povezanošću biljnog i životinjskog sveta, uočavaju njenu lepotu i raznovrsnost, takođe, saznaju koliko je sredina ugrožena, ko je ugrožava i kako da se angažuju u njenoj zaštiti i očuvanju. Kroz raznovrsne radionice (kreativna, ekološka, sportska, psihološka, aranžerska, istorijska, maketarska...) deca mogu da prepoznaju svoje talente i razvijaju veštine.

Goranski eko-kamp „Leto u Karlovcima“ za učenike 3. razreda se održava od 13. do 19. juna 2013. godine.

Goranski eko-kamp „GEK 2013“ za učenike 5. razreda se održava u dva termina - od 12. do 19. i od 19. do 26. jula 2013. godine.

Kroz druženje, igru i rekreaciju i uz metode aktivnog učenja, polaznici kampa mogu da:
- prošire znanje iz oblasti očuvanja životne sredine,
- upoznaju pojmove iz ekologije na terenu,
- savladaju metode terenskog istraživanja,
- da se približe prirodi i upoznaju živi svet zaštićenih područja u okolini Sremskih Karlovaca

Teme edukativnih radionica:
- osnovni pojmovi u ekologiji - upotreba lekovitog bilja
- šumski, livadski i vodeni ekosistem - šta su zaštićena područja prirode
- autohtone vrste drveća u Vojvodini - osnove genetike - kako, šta i zašto u prirodi?
- šumske i livadske zeljaste biljke - preživljavanje u prirodi
- ptice vojvođanskog podneblja - izrada aranžmana od poljskog cveća
Svi zainteresovani mogu da pozovu broj u kancelariji Pokreta gorana Novog Sada 523-865, 451-788 i mobilni 060/0451-788 za način prijavljivanja i sve dodatne informacije.

Povratak na početnu stranu