Parlamentarci nemačke Zelene stranke izrazili podršku Srbiji na putu ka EU

4. oktobar 2016.
Nakon održanih sastanaka u Briselu, i dostavljanja našeg dokumenta “Status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnog okvira Evropske Unije za poglavlje 27, Životna sredina i klimaske promene“ Evropskoj Komisiji i zemljama članicama, u kome smo izneli jasne finansijske, tehničke i vremenske planove za životnu sredinu Republike Srbije za narednih 25 godina, želim da vas obavestim da je Republika Srbija u potpunosti spremna da otvori pregovore sa EU u oblasti životne sredine. Kao što vam je poznato, životna sredina i klimatske promene predstavljaju zahtevne oblasti. Srbija će u narednih 25 godina investirati oko 10 milijardi eura kako bi dostigla standarde na koje se obavezala. Od tog iznosa, 5 milijardi eura je potrebno za prečišćavanje otpadnih voda, 1 milijarda za upravljanje otpadom, a dve milijarde za vodosnadbevanje. Imamo veliku podršku EU za nastavak investicija u infrastrukturne projekte, što će rezultirati paketom od 100 miliona eura sredstava u narednoj godini za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja će duplirati naš trenutni nacionalni kapacitet prečišćavanja otpadnih komunalnih voda“, rekla je dr Stana Božović predsednica pregovaračke grupe za Poglavlje 27, Životna sredina i klimatske promene na sastanku sa narodnim poslanicima Zelene stranke državnog parlamenta Bavarske.

Srbija treba da izgradi u narednih 25 godina 320 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da sa današnjih 9 regionalnih sistema za upravljanje otpadom, dođe do 26 kako bi u potpunosti ispoštovala standarde iz direktiva EU koje se tiču upravljanja otpadom. Direktive koje se tiču upravljanja vodama, otpadnim vodama i otpadom, kao i direktiva o industrijskom zagađenju, su finansijski i tehnički najzahtevnije direktive i pokrivaju skoro 80% neophodnih sredstava za aproksimaciju celokupne životne sredine.

„Iz IPA fonda imamo na raspolaganju 160 miliona evra, a kada postanemo zemlja članica, očekujemo da ćemo u tri finansijska perioda, odnosno tokom 21 godine, imati i do 4 milijarde evra na raspolaganju. Zeleni fond, stabilan sistem finansiranja zaštite životne sredine u Srbiji, je u pripremi i počinje sa radom od 01. januara 2017 godine. Investicije iz privatnog sektora su doborodošle i mi smo ove godine u avgustu objavili prvi priručnik, odnosno uputstvo privatnim investitorima i lokalnim samoupravama, za investicije privatnog sektora u životnu sredinu. Sa Nemačkom i njenim državama imamo veoma živu saradnju u oblasti životne sredine i obnovljivih izvora energije, kao i sa nemačkom razvojnom bankom, KfW, i programom tehničke pomoći, GIZ. Sa Bavarskom želimo blisku saradnju u pogledu očuvanja sliva reke Dunav, ali i da zajedno radimo na regionalnim inicijativama i projektima, poput očuvanja slivova reka Drine i Ibra“, istakla je Božović.

Sastanku su ispred Zelene stranke prisustvovali: Margaret Bause, Kerstin Celina, Kristin Kam, Uli Lajner i Martin Štumpfig. Predstavnici Zelene stranke su istakli da u potpunosti podržavaju put Srbije ka članstvu u Evropskoj Uniji. Upoznati su sa tokom pregovora za poglavlja 23, 24 i 35, i za njih predstavlja veliko zadovoljstvo činjenica da je Srbija izvukla najbolja iskustva i lekcije prethodnika u pogledu pripreme za pregovore sa EU, koji se tiču životne sredine i da će dati svoju podršku u pregovaračkom postupku za poglavlje 27.

Takođe, nemačke parlamentarce je interesovao trenutni i budući institucionalni status sektora životne sredine, zatim da li se vidljivost i svest o značaju zaštite životne sredine povećala kod građana tokom procesa pristupanja Srbije EU, kao i dosadašnji rezultati i budući planovi na polju smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Tokom razgovora je istaknuta spremnost da se nemačkim kompanijama predstave potrebe sektora zaštite životne sredine u Srbiji kako bi se omogućile dodatne investicije u ovaj sektor i pružila podrška Srbiji u dostizanju planiranih standarda.