Otvoreno pismo gradonačelniku - Udruženje građana "Komšija Petrovaradin"


Poštovani gospodine gradonačelniče, u ime više hiljada građana Novog Sada, molim vas za prijem na razgovor, na temu „Divlje deponije na teritoriji grada i nepoštovanje zakona pri odlaganju opasnog otpada“.

Na problem protiv-zakonitog postupanja sa opasnim otpadom koji je ne samo izuzetno štetan po životnu sredinu, već i veoma opasan po zdravlje ljudi, mi ukazujemo već četiri godine. Svi naši dosadašnji pokušaji (kako kod prethodne, tako i kod sadašnje gradske vlasti) da ukažemo na ovaj problem i ponudimo rešenje su doživeli neuspeh, te nam je javno obraćanje ostalo kao poslednja mogućnost.

Da podsetim: Velike količine izuzetno opasnog i po zdravlje građana štetnog otpada završavaju na divljim deponijama ili u kontejnerima za komunalni otpad što je u suprotnosti sa važećim zakonom. Radi se o baterijskom (član 47.), električnom i elektronskom (član 50.) i sijaličnom (član 51. ) otpadu. Koliko je taj otpad otrovan i opasan najbolje će ilustrovati upozorenje američke agencije kupcima štedljivih i neonskih sijalica: U slučaju da dođe do nehotičnog razbijanja štedljive ili neonske sijalice zaustaviti dah , otvoriti najbliži prozor, napustiti prostoriju ,zatvoriti vrata !! Ne ulaziti narednih sat vremena !

Udruženje „KOMŠIJA“ nudi gradu rešenje ovog problema, ali ono se ne može rešiti sa nekim kratkotrajnim akcijama, već mora biti trajno i sistematsko (i izuzetno je jeftino za gradsku kasu). Udruženje poseduje projekat, dozvolu nadležnih organa za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada, potrebnu opremu , stručan i obučen kadar i najvažnije: želju da Novi Sad bude čist grad što smo dokazali brigom o deci i prirodi u proteklih 10 godina !

Predsednik udruženja
Svetozar Jovičić
Kontakt telefon: 064/310 13 15
mail:ugkomsija@gmail.com
nebacajrecikliraj.blogspot.comPovratak na početnu stranu