Spašavaju ptice, odgovaraju na „ornitofon“ i pomažu inspekcijama


Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i u 2014. godini bilo je aktivno u neposrednoj pomoći divljim pticama, te u neprekidnom obaveštavanju kako građana, tako i državnih službi o tome gde i na koji način su ptice ugrožene, kako im se treba i može pomoći i šta treba preduzeti. Sumirajući rezultate prošlogodišnjeg rada, u Društvu ističu izuzetnu zainteresovanost građana da se ornitolozi kontaktiraju neposredno nakon što se identifikuje bilo kakav susret sa pticama ili posledicama njihovih aktivnosti, ali i veliku želju da im se pomogne. 

„U slučajevima kada je bila potrebna stručna pomoć, podatke koje smo sa terena dobijali odmah smo prosleđivali zavodima za zaštitu prirode, inspekcijama zaštite životne sredine i prihvatilištima za divlje životinje, ili smo naše građane upućivali da se sami obrate ovim institucijama“, kaže Sandra Jovanović, sekretar Društva. „U velikom broju slučajeva izlazili smo na teren, sretali se sa ljudima, i sami preduzimali ono što je bilo potrebno, u konsultacijama sa državnim službama, kako bi se pticama pomoglo što pre i što adekvatnije. U još većem broju slučajeva to je značilo spašavanje njihovih života, gnezda i staništa. Najviše kontakata preko našeg „ornitofona“, putem e-maila ili Fejsbuk naloga odnosi se na pronađene žive jedinke, ispale iz gnezda ili povređene, kojima je potrebno zbrinjavanje, ili je zbrinjavanje započeto, te na registrovana gnezda, odrasle ili mlade ptice, bez informacija o ugroženosti, kada se od nas samo traži informacija. Imali smo i prijava buke, prljanja komunalnih prostora i drugih neugodnosti sa pticama, zatim gnezda koje je potrebno spasiti od padanja, ali i namernog ubijanja ili ugrožavanja, te uginuća nepoznatog uzroka“, kaže Jovanovićeva.

U Društvu ističu da su analizirali 158 kontakata koje su ostvarili sa građanima, a koji su se odnosili na ove teme. Kontaktirali su ih građani skoro cele Srbije, iz 45 opština, odnosno gradova, najviše iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Temerina, Bačke Palanke, Inđije, Srbobrana, Žablja i Rume. „Po pravilu, naši građani nam najčešće javljaju probleme koji se tiču vrsta koje najčešće i sreću u svojoj okolini“, kaže Milan Ružić, predsednik Društva“. Pomoći životinji u nevolji nije samo plemenito, to je naša zakonska obaveza. Isto tako, za većinu „problema“ koje ptice izazivaju, postoje laka tehnička rešenja, i mi smo spremni da pomognemo da se ona pronađu. Od 55 vrsta u vezi kojih smo dobijali dojave, ubedljivo najviše se odnosi na sovu utinu, sa čijim svakodnevnim problemima naši ljudi najviše saosećaju, naročito kada ispadnu iz gnezda. Za njom slede bela roda, vetruška, čiopa i gradska lasta, koje su sve relativno brojne gnezdarice u našim naseljima. Ipak, imali smo prilike da pomognemo spašavanje ili otkrivanje ugrožavanja i jako retkih strogo zaštićenih vrsta kao što su orao belorepan, sivi soko i sokolić“, kaže Ružić.

Ornitolozi smatraju da im je svakodnevna misija širenje znanja o ugroženosti ptica i njihovih staništa. Iz tog razloga sa zahvalnošću i rado odgovaraju na sve upite koji se tiču njihove zaštite, a koje primaju preko naloga na mreži Fejsbuk ili maila: sekretar@pticesrbije.rs

Povratak na početnu stranu