Održano predavanje o IUNC svetskom kongresu zaštite prirode na Havajima

Novi Sad, 24.11.2016.
U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode je u četvrtak 24.11.2016. održano predavanje o IUCN-Svetskom Kongresu zaštite prirode (IUCN World Conservation Congress 2016) koji je održan na Havajima u gradu Honolulu u periodu od 01. do 09. septembra 2016. godine. Predavanje je održala direktorica Zavoda dr Bilјana Panjković, koja je na kongresu predstavljala našu instituciju. Ovaj kongres je najveća svetska manifestacija u oblasti zaštite prirode, koja se održava svake četvrte godine, i okuplјa članice svetske organizacije za zaštitu prirode IUCN, u cilјu razmatranja i usvajanja novih strategija, politika i planova u borbi za očuvanje prirode na globalnom nivou.

  

IUCN Međunarodna unija za zaštitu prirode je svetska najstarija i najveća globalna organizacija životne sredine koja ima 1394 članice, državne vladine organizacije, nacionalne NVO, međunarodne NVO. IUCN pomaže svetu u pronalaženju pragmatičnih rešenja za pritiske savremene civilizacije na životnu sredinu.

  

Slogan Kongresa je bio "Pupukahi i holomua – Moramo se ujediniti da bi išli napred". Na skupu je učešće uzelo više od 10.000 učesnika: predstavnici vlada, civilnog društva, autohtonog stanovništva, verskih i duhovnih zajednica, privatnog sektora i akademski predstavnici. Kongres je postavio nova pitanja na globalnom programu održivosti, uklјučujući i važnost povezivanja duhovnosti, religije, kulture i očuvanja prirode, kao i potrebu da se implementiraju rešenja zasnovana na prirodi - akcije zaštite i upravlјanja ekosistema, efikasno rešavanje društvenih izazova, kao što su hrana i bezbednost vode, klimatske promene, smanjenje rizika od katastrofa, lјudsko zdravlјe i ekonomsko blagostanje.

  

Više od 100 rezolucija i preporuka su usvojene od strane članova IUCN-a kao i poziv trećim licima da preduzmu akciju širokih razmera na hitnim pitanjima očuvanja prirode. Klјučne rezolucije odnose se na: zatvaranje tržišta za slonovaču, hitnost zaštite morskog prostranstva, potreba da se zaštite primarne šume, zabrana industrijskih aktivnosti u zaštićenim područjima i zvanična politika IUCN-a o dugoročnom očuvanju biodiverziteta - mere kompenzacije. Postavlјeni su globalni programi očuvanja u naredne četiri godine i definisni načini za implementaciju ranije usvojenih sporazuma a izabrano je i novo IUCN rukovodstvo. IUCN Kongres je zatvoren sa prezentacijom havajskog komiteta sa dokumentom pod nazivom "Navigating Island Earth". Naredni IUCN Svetski kongres zaštite će se održati 2020. godine.