Svet pred prihvaćanjem novog klimatskog dogovora

Gland, Švajcarska – Svetski lideri sastaće se od 30. decembra do 11. decembra u Parizu na 21. konferenciji država potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (COP21) gde novi globalni klimatski dogovor treba da bude postignut.

Svetski lideri su pod pritiskom da postignuti dogovor odgovori i na zahteve nauke i da smanji emisije gasova staklene bašte u dovoljnoj meri kako bi globalno zagrevanje ostalo ispod 1,5°C. Naučnici se slažu da je ovo gornja granica za opstanak mnogih zajednica i ekosistema, posebno koralnih grebena, arktičkog leda i pacifičkih ostrva.

Hitnost zaključenja ovog ambicioznog dogovora usledila je nakon najnovije vesti da se globalna temperatura povisila za 1°C od predindustrijskih nivoa, potvrđujući predviđanja naučnika da će 2015. godina biti najtoplija godina u istoriji.

„Nauka nam govori da moramo brzo reagovati na klimatske promene i konferencija u Parizu je pravi trenutak. Potreban nam je jak klimatski plan koji će smanjiti emisije ugljenika, promovisati obnovljive izvore energije, obezbediti obećane finansije i zaštititi ekosisteme koji su najvažnija skladišta ugljenika poput šuma i okeana. Samo jaka akcija u Parizu može zadovoljiti razmere i tempo potreban da se izbegnu odbegle klimatske promene i obezbedi sigurnija budućnost za sve nas“, izjavio je Marco Lambertini, direktor WWF International.

„U trci smo protiv vremena i nemilosrdne logike klimatskih promena. Svi smo svesni da svetski lideri moraju postići sporazum. Takođe, oni sada moraju pretvoriti teška pitanja u konkretne odluke koje odgovaraju zahtevima nauke i koji su pravični prema svima. Veoma je važno što ćemo učiniti pre 2020. godine, posebno na temu rasta obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i obezbeđivanje finansija i tehnologije, ukoliko želimo zadržati globalno zagrevanje ispod 1,5°C“, dodala je Samantha Smith, vođa globalne klimatske i energetske inicijative u WWF International.

Novi klimatski dogovor treba da bude ambiciozan i transformacijski, a u njegovom središtu treba da budu nauka i pravičnost. Vlade moraju hitno postupiti kako bi se osiguralo da emisije postignu vrhunac pre 2020. godine, osiguraju obećanih 100 milijardi dolara godišnje za finansiranje, kao i da smanje emisije kroz konkretne akcije vlada, gradova, privatnog sektora i građana.

Konferencija u Parizu je važna prilika za zaštitu ugroženih ljudi i prirodnih sistema koji su nesrazmerno pogođeni klimatskim promenama. Da bi bio efikasan, klimatski dogovor treba da sadrži globalni cilj za adaptaciju, kao i da obezbedi jaka rešenja za probleme gubitaka i štete nastale usled klimatskih promena.

„Politički lideri predstavljaju obične ljude širom sveta koji se suočavaju sa pogubnim posledicama klimatskih promena. Oni moraju biti hrabri i odlučni u stvaranju sveta sigurnijeg za ljude i planetu“, zaključila je Samantha Smith.


***
WWF je jedna od najvećih, širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i da stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišćenje prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje.

...nazad

Povratak na početnu stranu