Nestlé fabrika u Surčinu promenom pakovanja redukuje otpad za 61 tonu papira i 6 tona plastike


Beograd, 30. septembar 2014. – Fabrika u Surčinu kompanije Nestlé od ove godine planira značajne uštede i minimizaciju otpada koji nastaje u procesu proizvodnje i pakovanja proizvoda. Promenom dizajna i dimenzija pakovanja brendova C i MAGGI, fabrika će za godinu dana smanjiti potrošnju za 61 tonu papira i 6 tona plastike, što je količina koja bi prekrila površinu fudbalskog terena.

Globalne politike kompanije Nestlé, kao deo održivog poslovanja, za prioritet postavljaju kontinuirano smanjenje obima i težine ambalaže proizvoda, čime se mogu ostvariti značajna smanjenja količina otpada. Uštede će se postići smanjenjem dimenzija pakovanja, ali i upotrebom papir laminata koji se brže razgrađuje u prirodi, umesto dosadašnjih folija za pakovanja C i MAGGI supa i dodataka jelima.

Promene pakovanja Začina C, koje će imati pozitivan uticaj na okolinu, su uklanjanje „ziper“ zatvarača, kao i smanjenje dimenzije folije. Gramaža plastičnog pakovanja Senfa C će takođe biti redukovana, što će uticati na smanjenu potrošnju plastike, dok će direktno štampanjem na pakovanju biti izbegnuta upotreba nalepnica. Modifikacije pakovanja i smanjena upotreba papira znači da će za godinu dana biti sačuvano 15.250 kvadratnih metara šume.

Na globalnom nivou u 2013. godini kompanija Nestlé je redukovala potrošnju materijala koje koristi za pakovanje za 66.594 tona, u vrednosti od 158,5 miliona švajcarskih franaka, dok je 2012. godine ušteda iznosila 47.125 tona. Kompanija Nestlé neprekidno teži poboljšanju operativne efikasnosti i smanjenju uticaja na životnu sredinu i u skladu sa tim kompanija je napravila plan da do 2020. godine, u svim svojim fabrikama u Evropi kojih ima 150, dostigne „nultu tačku otpada“. To znači da otpad ni iz jedne fabrike neće biti odlagan na deponije, već će biti recikliran ili iskorišćen za proizvodnju energije.

Primer lokalnih ulaganja kompanije Nestlé u energetsku efikasnost i očuvanje životne sredine su i fabrike u Surčinu i Staroj Pazovi, gde je uloženo u pogone za prečišćavanje tehnoloških i sanitarnih otpadnih voda kako bi se čista voda vraćala u prirodu. Od 2012. godine, potrošnja vode u Surčinu smanjena je za više od 60 odsto, a kompanija je uložila oko 5 miliona evra u poboljšanje proizvodnih procesa, kako bi proizvodnja u Srbiji bila u skladu sa visokim standardima kvaliteta koje kompanija Nestlé primjenjuje u svim svojim fabrikama u svetu.

Povratak na početnu stranu