lokalna samouprava u planiranju i uredjivanju prostora i naselja


Asocijacija prostornih planera Srbije, organizuje po peti put naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Zlatibor 3 – 5. april 2014.godine. Ove godine fokus skupa je na aktuelnim temama u upravljanju zemljištem.

Cilj organizatora je da okupi naučnike i stručnjake iz Evrope i Srbije koji se bave planiranjem zemljišta i upravljanjem zemljištem, kao i eksperte koji bi predstavili sektorske studije, geografske, urbanističke, demografske, ekološke, ekonomske i organizacione aspekte razvoja, nove instrumente i savremene tendencije u ovoj oblasti.

Namera organizatora je da pokuša da otvori, rasvetli i unapredi značajna pitanja u domenu uloge i uticaja upravljanja zemljištem na prostor lokalne zajednice, kao i da kroz brojne analize, zaključke i predloge u naučno stručnim radovima pomogne nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

TEME SKUPA:

1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM
2. SEKTORSKI PRISTUPI U UPRAVLJANJU ZEMLJIŠTEM
3. NOVI INSTRUMENTI I TENDENCIJE U UPRAVLJANJU ZEMLJIŠTEM
4. UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM - ISKUSTVA I PRIMERI
5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom 10.02.2014. godine.
Rok za slanje finalne verzije rada 10.03.2014. godine.
Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.
Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11 pt latinica. Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Apstrakte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Tehničko uputstvo za pisanje rada i detaljan opis tema možete pronaći na sajtu asocijacije www.apps.org.rs


Otvori DOKUMENT
Povratak na početnu stranu