Kompanija Siemens na Međunarodnom Sajmu vodaU okviru petog po redu Međunarodnog Sajma voda koji je održan u prestonici Siemens d.o.o. Beograd, kao deo jedne od vodećih svetskih kompanija u sferi inovacija na tržištu vode i upravljanja otpadnim vodama, predstavila je najnovija tehnološka rešenja i usluge iz ove oblasti. Proizvodi i usluge projektovani su po standardima održivog razvoja, istovremeno oni su kreirani tako da brinu o zaštiti životne sredine ali i ne zanemaruju realnu potrebu kompanija da ostvare profit na tržištu.

Sajam je na jednom mestu okupio proizvođače i distributere opreme, uređaja i hemikalija, predstavnike naučnih institucija, projektantskih firmi, vodoprivrednih preduzeća, lokalnih samouprava, javno komunalnih preduzeća i resornih ministarstava. Sajam je organizovan pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije, Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije, DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water), IAWD (International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area), a organizatori su bili Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i kompanija "Belexpo". Istovremeno sa sajmom, u okviru hotela "Holiday Inn", održana je i konferencija "Forum Voda - Međunarodni naučno - stručni skup o vodi". Vodeći stručnjaci iz zemlje i inostranstva bavili su se temama: Sektor voda u Srbiji, restrukturiranje, modernizacija i izazovi; Upravljanje infrastrukturnim sredstvima/planiranje investicija i standardizcija i Kvalitet vode za piće - akumulacije i podzemne vode.


Siemens AG je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike, i sa 360.000 zaposlenih predstavlja jednu od najvećih i najstarijih kompanija na svetu. Siemens je u proteklih 160 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža u preko 190 zemalja. Svoju široku paletu visoko-tehnoloških proizvoda i usluga kompanija Siemens integriše u rešenja u oblasti energetike, industrije, saobraćaja i medicine. Više informacija o kompaniji možete pronaći na www.siemens.com Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 800 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća, a tradicionalno najveći obim posla odvija se u oblastima industrije, energetike, medicinske opreme i sigurnosnih sistema. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rsPovratak na početnu stranu