• Ekološki kalendar:  JANUAR

  26 - Dan obrazovanja o zaštiti životne sredine
  31 - Nacionalni dan borbe protiv duvana

  FEBRUAR


  02 - Dan močvarnih područja
  14 - Dan očuvanja energije
  18 - Dan biološke kontrole

  MART


  05 - Dan energetske efikasnosti
  21 - Dan zaštite šuma
  22 - Dan zaštite voda
  23 - Dan meteorologije

  APRIL

  01 - Dan Sekretarijata za zaštitu životne sredine
  07 - Dan zdravlja
  22 - Dan planete Zemlje
  24 - Dan laboratorijksih životinja
  30 - Dan Zavoda za zaštitu prirode

  MAJ

  06 - Dan ekologa Srbije
  09 - Dan ptica
  10 - Dan održivog razvoja
  15 - Dan akcije za klimu
  22 - Dan zaštite biodiverziteta
  24 - Evropski dan parkova
  31 - Dan borbe protiv duvana

  JUN

  05 - Dan zaštite životne sredine, Dan Nacionalnog parka Đerdap
  08 - Dan okeana
  17 - Dan borbe protiv isušivanja i poplava

  JUL

  11 - Dan populacija

  SEPTEMBAR

  16 - Dan zaštite ozonskog omotača
  18 - Dan geologa
  22 - Evropski dan bez automobila
  26 - Dan čistih planina
  27 - Dan turizma

  OKTOBAR


  01. i 02 - Evropski vikend posmatranja ptica
  04 - Dan zaštite životinja i Dan staništa
  16 - Dan zdrave hrane
  18 - Dan pešačenja
  24 - Dan akcije protiv klimatskih promena
  31 - Dan Crnog mora

  NOVEMBAR

  03 - Dan čistog vazduha
  06 - Dan urbanih regija
  07 - Dan nauke
  17 - Dan ekoloških pokreta
  29 - Dan borbe protiv trgovine krznom

  DECEMBAR

  11 - Dan planina