Jačanje fronta za zaštitu ptica

Pedeset NVO ujedinjenih u Koaliciju za zaštitu ptica u Srbiji

„Sve nas je više, bolje smo organizovani i imamo podršku stručnih institucija Srbije. Nećemo odustati od zaštite najznačajnijih prirodnih resursa naše države. Ovo je bitka za očuvanje biodiverziteta Srbije. Poruka nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede: Filozofija lova i briga o prirodnim dobrima Srbije mora da se menja!”

U prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 6. februara 2014. godine održan je Konsultativni sastanak NVO za zaštitu ptica. Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija koje su podržale „Palićku inicijativu” (dokument koji je nastao tokom prvog konsultativnog sastanka koji je održan na Paliću u novembru prošle godine), kao i predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije i predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Ovaj konsultativni sastanak bio je nastavak aktivnosti organizatora projekta „Zvuk ptica” da kroz dijalog sa nadležnim institucijama, bolje organizovani civilni sektor u većoj meri učestvuje u kreiranju i izmenama zakona vezanih za zaštitu ornitofaune i biodiverziteta Srbije.

Na samom sastanku je učesnicima predstavljen projekat „Zvuk ptica” koji ima za krajnji cilj obustavu lova na prepelice i grlice i očuvanje ornitofaune i biodiverziteta Srbije. „Palićku inicijativu za zaštitu ptica i biodiverziteta Srbije” do sada je podržalo 50 nevladinih organizacija, a sastanak je poslužio i kao mesto ujedinjenja ovih organizacija u Koaliciju NVO koja će kroz svoje radno telo raditi na stalnoj kampanji za zaštitu ptica (pre svega prepelica i grlica, ali i ostalih vrsta).

Koalicija nevladinih organizacija, zajednički plan aktivnosti (monitoring) sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i podsticanje međusektorske saradnje, dobilo je potpunu podršku oba Zavoda za zaštitu prirode. Podsećamo da je inicijativu o zabrani lova na grlice i prepelice podržalo i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, pa ostaje dilema da li je interes malog broja ljudi (Uprava za šume ministarstva poljoprivrede i nekoliko agencija za dovođenje italijanskih lovaca) ispred opšteg interesa građana Srbije.Povratak na početnu stranu