Energo-Zelena podnela Zahtev za arbitražu protiv Republike Srbije i obustavlja rad postrojenja u Inđiji


Belgijske kompanije Energo Zelena i Zelena N.V. podnele su Zahtev za arbitražu protiv Republike Srbije pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu DC (ICSID). Kompanije su bile primorane da donesu takvu odluku zbog sistematskih propusta Republike Srbije da sprovede sopstvene propise u oblasti prerade životinjskog otpada što je ugrozilo održivost poslovanja kompanije Energo-Zelena u Srbiji. Upravni odbor Kompanije je, takođe, doneo odluku da obustavi sve aktivnosti postrojenja u Inđiji, jedinog postrojenja za neškodljivu preradu opasnog životinjskog otpada u Srbiji koje je u potpunosti usklađeno sa srpskim propisima.

Kompanije Energo-Zelena d.o.o. i Zelena N.V. odlučile su da započnu međunarodnu investicionu arbitražu protiv Republike Srbije pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu (ICSID) zbog značajnih gubitaka i štete koja je pričinjena poslovanju Kompanije u Srbiji u oblasti neškodljive prerade životinjskog otpada. Do gubitaka i štete je došlo zbog niza nedozvoljenih radnji i propusta od strane nadležnih organa Republike Srbije. Poslovanje kompanije Energo-Zelena, u čijem vlasništvu se nalazi jedino postrojenje u Srbiji za neškodljivu preradu opasnog životinjskog otpada koje je u potpunosti usklađeno sa propisima, bazira se na dva principa: prvi je primena zakona i podzakonskih akata Republike Srbije kojima se reguliše neškodljiva prerada opasnog životinjskog otpada (Zakon o veterinarstvu1 i Pravilnik o preradi sporednih proizvoda životinjskog porekla2), a drugi je jednak tretman svih postrojenja koja se bave preradom životinjskog otpada u Srbiji. Energo-Zelena je, suprotno tom principu jednakog tretmana, kontinuirano izložena očitoj diskriminaciji i nelojalnoj tržišnoj konkurenciji.

Sistematskim propustima da sprovede sopstvene propise o preradi životinjskog otpada Srbija ne samo da je nanela značajnu štetu kompaniji Energo-Zelena, već je ugrozila životnu sredinu i javno zdravlje svojih građana i građana drugih zemalja. Srbija je, takođe, prekršila svoje međunarodne obaveze koje proističu iz bilateralnog investicionog sporazuma sa Belgijom (Sporazumom između Belgijsko-luksemburške ekonomske unije i Srbije i Crne Gore o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja koji je stupio na snagu 2007. godine).

Kompanija Energo-Zelena pokušala je da reši ovaj spor mirnim putem. 28. marta 2014. godine, poslala je Obaveštenje o predlogu za mirno rešavanje investicionog spora najvišim predstavnicima vlasti u Srbiji. Međutim, uprkos kontinuiranoj posvećenosti investitora da uspostavi konstruktivan dijalog i pronađe mirno rešenje, investitor je naišao na prazna obećanja, kontinuirano flagrantno kršenje zakona i očigledan nedostatak iskrene namere srpske strane da se reši problem. Nakon toga, investitor je podneo Zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova 24. oktobra 2014. godine, a zahtev je registrovan i objavljen na web sajtu Centra 7. novembra 2014. godine (https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending).

Da bi sprečio dalje gubitke, Upravni odbor doneo je odluku da od 29. novembra 2014. godine obustavi sve aktivnosti kompanije Energo-Zelena koje se odnose na sakupljanje i preradu životinjskog otpada, kao i da u potpunosti zatvori fabriku krajem decembra ove godine. Do kraja decembra svih 43 zaposlenih u Kompaniji ostaće u radnom odnosu. Početkom novembra, Energo-Zelena je obavestila Upravu za veterinu i Načelnicu veterinarske inspekcije o svojim planovima, kao i o planiranoj vremenskoj dinamici tih aktivnosti, čime je za još dva meseca produžila mogućnost pronalaženja mirnog rešenja ovog problema bez neopozivih-nepovratnih posledica.

“Kompanija Energo-Zelena i njen akcionar, belgijska kompanija Zelena N.V. posvećene su srpskom tržištu. Mi smo inicijalno investirali 21,5 miliona evra u moderno postrojenje za neškodljivu preradu opasnog životinjskog otpada sa ciljem da uspostavimo dugoročno poslovanje i kreiramo održiva poslovna partnerstva i odnose u Srbiji. Najbolji primer naše posvećenosti je bila nesebična pomoć koju su naša Kompanija i naši zaposleni pružili tokom poplava kada smo dali značajnu podršku Vladama Srbije i Bosne i Hercegovine u borbi protiv posledica razornih poplava. Međutim, naša Kompanija, kao vlasnik jedinog postojenja u Srbiji za neškodljivu preradu opasnog životinjskog otpada koje je u potpunosti usaglašeno sa srpskim propisima, u kontinuitetu je izložena nelojalnoj tržišnoj konkurenciji i očiglednoj diskriminaciji. Kada smo došli na srpsko tržište očekivali smo da će država Srbija da sprovodi sopstevne zakone. Ovo se nije desilo: kao direktni strani investitor kontinuirano smo diskriminisani. Kao rezultat toga naše poslovanje je ozbiljno ugroženo, a Kompanija posluje sa značajnim gubicima. Duboko smo razočarani investicionom klimom u Srbiji, kao i nespremnošću srpske Vlade da poštuje sopstvene propise i da uspostavi konstruktivan dijalog sa ciljem da pronađe rešenje problema. Zato smo započeli međunarodnu arbitražu pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu. To je, izgleda, jedini način da zaštitimo našu investiciju”, kaže Tom Hanson, direktor kompanije Energo-Zelena.

Povratak na početnu stranu