Dodeljena sredstva opštinama i gradovima u Vojvodini za izradu planske dokumentacije i projekte u oblasti zaštite životne sredinePokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović prezentovao je rezultate dva konkursa Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine, nakon čega je potpisao ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava za projekte koji su odobreni, u vrednosti 56 miliona dinara. Konkursi su sprovedeni za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava za izradu planskih dokumenata i projekata u oblasti zaštite životne sredine.

"Resorni sekretarijat se već godinama trudi da pomogne opštinama i gradovima da unaprede kvalitet svojih planskih dokumenata i podržava sve aktivnosti da unaprede stanje životne sredine i reše svoje ekološke probleme", rekao je dr Slobodan Puzović. "Svesni smo da sredstva koja se raspodeljuju ni približno ne odgovaraju potrebama da bi nagomilane probleme rešavali u što kraćem vremenskom periodu. Pokrajinski sekretarijat smatra da treba da istrajemo na zajedničkom rešavanju problema i da lokalne samouprave u Sekretarijatu prepoznaju partnera koji ih nikada neće izneveriti. Sredstva sa kojima raspolažemo trudimo se da svake godine plasiramo na transparentan način, da izaberemo najkvalitetnije projekte koji omogućavaju opštinama da se razvijaju, da privlače investicije i istovremeno, da čuvaju i unapređuju stanje životne sredine."

Na konkurs za sufinansiranje izrade planskih dokumenata: prostornih planova, planova generalne regulacije i planova detaljne regulacije radnih zona, prijavilo se 26 lokalnih samouprava i za sve njih su obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od 39,2 milion dinara. Prema rečima zamenice pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Sanje Čiplić, izrada planske dokumentacije izuzetno je važna za razvoj opština i, posebno, planovi detaljne regulacije radnih zona, koji će biti ikorporirani u Studiju razmeštaja radnih zona u Vojvodini i na taj način će podaci o opremljenosti zona biti dostupni potencijalnim investitorima.

Na konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija i rekultivacija postojećih deponija, podizanje zaštitnih zelenih pojaseva i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera u 2014. godini, konkurisalo je 26 opština sa 30 projekata. Finansijsku podršku dobilo je 16 opština, u ukupnom iznosu od 17 miliona dinara.

Resorni sekretar dr Slobodan Puzović je istakao da je 17 miliona dinara nedovoljno sredstava za postojeće ekološke probleme. On je naveo da suštinski problem na teritoriji Vojvodine koji se odnosi na upravljanje otpadom, sanaciju zagađenih vodotoka, unapređenje zaštitnih zelenih pojaseva proističe, između ostalog, iz toga što je ukinut republički Fond za životnu sredinu, s kojim je Pokrajinski sekretarijat uspešno sarađivao i za ove namene je zajednički godišnje bilo obezbeđeno više 200 miliona dinara.

"Kada je Fond za zaštitu životne sredine 2012. godine ukinut, sredstva koja su se u njemu prikupljala u iznosu od četiri do šest milijardi dinara godišnje, preusmerena su u republički budžet i nije nam poznato za koje se namene koriste", rekao je Puzović. "Zbog toga smo više puta insistirali na izmenama i dopunama Zakona o životnoj sredini da se definiše da Pokrajina, kao i Republika i lokalne samouprave, ima određena sredstva iz taksi i naknada, koja bi bila namenjena za zaštitu životne sredine."

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine naglasio je da je oblast zaštite životne sredine veoma važna u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, ekspertska komisija EU sa našim stručnjacima procenila je da u oblast zaštite životne sredine u Srbiji treba da se investira 10,5 do 11 milijardi evra, da bismo dostigli standarde EU.

Izvor: www.ekourb.vojvodina.gov.rsPovratak na početnu stranu