Međunarodni Dan zaštite ozonskog omotača

„Država čini sve kako bi doprinela globalnoj akciji očuvanja ozonskog omotača kroz primenu propisa kojima bi se smanjila upotreba štetnih hemikaliija. U skladu sa ovogodišnjim sloganom „Ozonski omotač – jedino što te razdvaja od UV zraka“, važno je skrenuti pažnju građanima da povedu računa prilikom kupovine proizvoda i odaberu one koji ne sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač. U svakodnevnom životu koristimo uređaje ili pak preparate koji mogu naneti štetu. To su pre svega stari rashladni uređaji – zamrzivači i frižideri, klima uređaji, protiv požarni aparati ili dezodoransi. Ukoliko već imamo uređaj koji sadrži ovu supstancu, treba da vodimo računa i da na kraju životnog veka uređaja, odnosno pre recikliranja ili uništavanja uređaja supstanca izvuče iz sistema i odloži na propisan način kako ne bi završila u životnoj sredini“, apelovala je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković povodom obeležavanja Međunarodnog Dana zaštite ozonskog omotača.

Ministar Bogosavljević Bošković je istakla činjenicu da prema podacima Ujedinjenih nacija ozonski omotač pokazuje znake oporavka i da će se prema njihovim procenama, do 2050. godine regenerisati u značajnoj meri. Ministarstvo je u cilju zaštite ozonskog omotača, realizacije i koordinacije svih aktivnosti vezanih za implementaciju Montrealskog protokola, u okviru Ministarstva oformljena je Nacionalna ozonska kancelarija u decembru 2008. godine. Ona kroz svoj redovni rad, obezbeđuje da Republika Srbija ispuni svoje obaveze u zaštiti ozonskog omotača, prvenstveno upostavljanjem zakonodavnog okvira za kontrolu supstanci koje oštećuju ozonski omotač, preduzimanjem konkretnih mera i aktivnosti na jačanju javne svesti, kapaciteta u ispunjavanju propisanih normi, a posebno pružanje pomoći industriji u rashladnom sektoru da smanji potrošnju ovih supstanci.

„Jedna od najvažnijih aktivnosti Kancelarije je izdavanje dozvola za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač u cilju precizne kontrole potrošnje ovih supstanci i izveštavanja nadležnih organa protokola o ovim podacima“, naglasila je ministar.

Bogosavljević Bošković je podsetila da punu podršku u realizaciji nacionalnih projekata i obeležavanja Dana ozonskog omotača u Srbiji finansira se iz sredstava Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola, posredstvom Organizacije UN za industrijski razvoj (UNIDO), kao i da je jedan od projekata koji doprinose smanjenju potrošnje supstanci koje oštećuju ozonski omotač realizovan u 2015. godini „Demonstracioni projekat zamene centrifugalnih CFC čilera”.

U okviru ovog projekta nabavljena su i isporučena dva čilera Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (UZZPRO), odnosno izvršena je zamena dva stara čilera u zgradi SIV 3 novim čilerima koji će kao rashladno sredstvo koristiti HFC (fluorougljovodonike). Za nabavku novih čilera UNIDO je odobrio finansijska sredstva u iznosu od 160.000 američkih dolara. Ugradnjom novih čilera povećana je energetska efikasnost, odnosno rashladni sistem postiže maksimalan efekat sa minimalnim utroškom energije, a takođe zaštita ozonskog omotača postiže se korišćenjem zamenjenog rashladnog sredstva freonom koji pripada supstancama koje ne oštećuje ozonski omotač.

U narednom periodu planiran je nastavak aktivnosti vezanih za edukacije, obuke inspekcije za zaštitu životne sredine, obuke servisnih tehničara iz rashladnog i klimatizacionog sektora, ali i donošenje novih podzakonskih akata, izdavanje sertifikata i unapređenje saradnje sa organizacijama civilnog društva.

...nazad

Povratak na početnu stranu