Predstavljanje CEDEF Vodiča: “Preporuke za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Beogradu i Republici Srbiji”


Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u partnerstvu sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Grada Beograda objavio je novu Publikaciju-CEDEF vodič: “Preporuke za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Beogradu i Republici Srbiji”.

Tim povodom, stručna i šira javnost će biti u mogućnosti da na predstavljanju CEDEF Vodiča sazna koji su ključni problemi u domenu upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom u Srbiji, ali i preporuke za njihovo rešavanje.

Registracija je bez kotizacije, ali vas molimo da prijavite svoje učešće OVDE.

Vodič “Preporuke za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Beogradu i Republici Srbiji” nastao je kao rezultat sedam javnih debata na temu upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom u Republici Srbiji koje su realizovane u trajanju od 17. decembra 2013. do 3. jula 2014. godine a koje je CEDEF sproveo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i pod institucionalnim pokroviteljstvom Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Ministarstva rudarstva i energetike RS, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS i Agencije za zaštitu životne sredine RS.

Na osnovu izlaganja svih učesnika pomenutih 7 događaja, u Publikaciji su navedene preporuke koje predstavljalju konkretne sugestije i potencijalna rešenja poteškoća i problema sa kojima se država, ali i svi akteri u domenu upravljanja otpadom suočavaju u Srbiji: kompanije, lokalne samouprave, javno komunalna preduzeća, proizvođači naprednih tehnologija za tretman otpada, generatori otpada, stanovništvo i mnogi drugi.

U saradnji sa Odborom za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije, Vodič je predstavljen kao osnovni dokument za organizovanje četiri parlamentarna javna slušanja na temu upravljanja otpadom u Republici Srbiji a koja omogućavaju da najširi krug svih zainteresovanih strana u ovoj oblasti po prvi put dá dodatni stimulans za sprovođenje preporuka iz vodiča.

Povratak na početnu stranu