CEDEF Javni dijalog

INTERMODALNI - ENERGETSKI EFIKASAN TRANSPORT
14. jun 2013,
Medija centar, Beograd

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, 14. juna 2013. u Beogradu organizuje Javni dijalog sa ciljem da se ukaže na fundamentalni značaj transporta za celokupan ekonomski i društveni razvoj. Primarni cilj CEDEF Javnog dijaloga: "INTERMODALNI - ENERGETSKI EFIKASAN TRANSPORT" jeste da se predstave prioriteti Republike Srbije u razvoju energetki efikasnog transporta, korišćenje savremenih tehnologija i razvoj intermodalnog sistema transporta koji omogućavaju:
Efikasna upotreba energenata
Optimizacija prevoza robe i putnika
Veću povezanost
Smanjenje troškova prevoza
Poboljšanje kvaliteta transportne usluge
Viši stepen ekološke zaštite

Registracija je bez kotizacije. Molimo vas prijavite se ovde.

Transport predstavlja jedan od najvažnijih pokretača privrednog razvoja. Kao veliki potrošač energije, transportni sektor je odgovoran za 19% svetske krajnje potrošnje energije u 2007. godini i biće odgovoran za povećanje svetske upotrebe primarne nafte za 97% u periodu između 2007. i 2030. godine. Imajući to u vidu, budući napredak svake pojedičane države zavisiće od sposobnosti da stvori uslove adekvatne uslove za efikasan i održiv transport. S obzirom na činjenicu da drumski saobraćaj doprinosi oko 1/5 ukupnih emisija CO2 u EU i da taj procenat konstantno raste, neophodno je povećati uticaj drugih vidova transporta.

Intermodalnost je definisana od strane Evopske komisije kao: “Kretanje tereta u kome se koriste najmanje dva različita vida transporta (drumski, železnički, vodni, vazdušni) u transportnom lancu od vrata do vrata”. Intermodalni transport u Srbiji nalazi se u početnom stadijumu razvoja. U poređenju sa državama Evropske Unije može se oceniti kao potpuno nerazvijen. Do ovakvog zaključka se vrlo lako dolazi ako se uporedi ukupan broj prevezenih TEU jedinica, stepen učešća intermodalnog transporta u ukupno realizovanom robnom transportu, izgrađenost neophodnih infrastrukturnih kapaciteta, ali i stepen razvoja neophodne zakonske regulative i drugih propisa, standarda ili državne saobraćajne politike u ovoj oblasti.

Neki od glavnih razloga za razvoj intermodalnog transporta su:

Bolje iskorišćenje prednosti vidova prevoza (korišćenje onog vida prevoza koji je po svojim eksploataciono-tehničkim odlikama najpogodniji za konkretan transportni zahtev);
Potreba za povezivanjem velikog broja prostorno rasprostranjenih pošiljaoca i primaoce robe
Velikih troškova transporta po jedinici pojedinih vidova transporta (drumski, vazdušni)
Zaštite životne sredine u prevozu opasnih materija i od negativnog uticaja drumskog transporta
Povećanja pouzdanosti isporuke
Lakše obeležavanje, identifikovanja i praćenja robe, itd

Troškovi transporta uzimaju učesće i do 20% od ukupne cene proizvoda. Različiti vidovi transporta imaju i različite veze sa prostorom. Koji ćemo vid izabrati da bi putnike ili teret prevezli od jednog do drugog mesta zavisi od niza faktora kao što su: vrsta robe, raspoloživa infrastruktura, mesto polaska i dolaska, tehnologija, i posebno rastojanja koja treba da se pređu. Nabrojani faktori zajedno definišu troškove transporta. Iz veze koja postoji između transportnih troškova, rastojanja i vida koji se koristi, moguće je grubo odrediti rastojanja za koja su pogodni različiti vidovi prevoza u teretnom saobraćaju. Drumski transport je pogodan na kraćim relacijama (za rastojanja do 500-750 km), železnički transport na srednjim relacijama (do 1500km) , a pomorski transport na dugim relacijama (preko 1500 km).

Strateški cilj Republike Srbije je da se da se poboljša pozicija u međunarodnom transportu, sa usmerenjem na razvoj železničkog, intermodalnog i vodnog transporta na međunarodnim koridorima. Potrebno je da se usklade različiti vidovi saobraćaja radi uspešne intermodalnosti, tako da se stvori sistem koji će predstavljati konkurentnu alternativu prevozu koji se obavlja isključivo drumskim transportom. Nedostajući infrastrukturni kapaciteti za uspešan razvoj intermodalnog transporta ogledaju se pre svega u ne postojanju odgovarajućih terminala. Iz tog razloga je identifikacija neophodnih projekata čijom se realizacijom povećava učešće intermodalnog transporta u ukupnom prevozu robe, usmerena ka projektima terminala za pretovar intermodalnih transportnih jedinica.

Povratak na početnu stranu