Gde je povezanost cirkularne ekonomije i Poglavlja 27?

Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR u saradnji sa Ambasadorima održivog razvoja i životne sredine organizovao je juče u EU info Centru u Beogradu sednicu Nacionalnog Konventa o EU posvećenu pitanju povezanosti cirkularne ekonomije i Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promene. Skup je otvorila Nataša Đereg, koordinatorka Radne grupe Nacionalnog Konventa

Poglavlje 27 za pristupanje EU najveći izazov za Vladu Srbije

“Srbija je na dobrom putu da Poglavlje 27, okarakterisano kao jedno od najzahtevnijih i najskupljih poglavlja u pregovorima sa EU, uskoro bude na agendi evropskih zvaničnika budući da je nacrt pregovaračke pozicije, poslat na neformalne konsultacije, dobio visoke ocene Evropske komisije, zaključak je Ivana Karića, šefa pregovaračke grupe za Poglavlje 27, koji je na konferenciji

Usvojen Plan aktivnosti Pregovaračke grupe 27

Zajednički sastanak Pregovaračke grupe 27 i sektorskih radnih grupa, na kome je diskutovano o komentarima Evropske komisije na 1. nacrt Pregovaračke pozicije koji im je poslat na prve neformalne konsultacije, održan je u Beogradu. Na sastanku je, takođe, usvojen Plan aktivnosti Pregovaračke grupe 27 za period do decembra ove godine. Sastanak je održan uz podršku

Komisija EU pozitivno ocenila 1. Nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 Republike Srbije

Poslednjih dana avgusta u Ministarstvo zaštite životne sredine stigli su komentari Komisije Evropske unije na 1. Nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, koji su poslati u Brisel poslal na neformalne konsultacije. To je uobičajena procedura za sve zemlje koje su želele da pristupe Evropskoj uniji. Kroz nekoliko krugova “neformalnih konsultacija” zemlje kandidati imaju priliku da

Kroz Poglavlje 27 pokušavamo da oživimo reciklažu

U Poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promene, iz perspektive države Republike Srbije govorimo o postavljanju standarda u životnoj sredini koji bi mogli da se shvate tako da se čuva životna sredina za buduće generacije, sređivanja stanja u životnoj sredini, unapređenje stanja životne sredine i stvaranje prilike za razvoj domaće prirode, zelene privrede, kroz