Slovenačko iskustvo potrebno Srbiji za Poglavlje 27

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je sa ambasadorom Republike Slovenije u Republici Srbiji Iztokom Jarcom, o saradnji u oblasti zaštite životne sredine. Ministar Trivan je rekao da su dobri bilateralni odnosi dve zemlje odlična osnova za saradnju u zaštiti živone sredine. On je naveo da Srbija ima intenzivnu bilateralnu saradnju u zaštiti životne

Održan sastanak UO ENVAP 3 projekta

Još jedan u nizu redovnih sastanaka Upravnog odbora ENVAP projekta održan je 19. septembra u Beogradu. Odbor je razmatrao rezultate sprovođenja projekta od januara do juna i planove za period jul-decembar ove godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ambasade Švedske u Beogradu, Švedske Agencije za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije kao i

Održani sastanci Pregovaračke grupe 27 sa zainteresovanim stranama

Niz sastanaka Ministarstva zaštite životne sredine sa zainteresovanim stranama u vezi izrade Pregovaračke pozicije (PP) za Poglavlje 27 – sa lokalnim nivoom, civilnim sektorom i predstavnicima industrije – održan je od 16. do 20. septembra. Tema sastanaka je bilo informisanje u vezi statusa izrade PP, glavnih asepkata, izazova i procesa koordinacije sa institucijama, kao i

Na putu ka otvaranju najzahtevnijeg i najskupljeg poglavlja

Poglavlje 27, okarakterisano kao jedno od najskupljih i najzahtevnijih u pregovorima sa EU, uskoro bi moglo da bude na agendi evropskih zvaničnika. Ministarstvo za zaštitu životne sredine do kraja godine treba da pripremi pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, koja će, nakon odobrenja Vlade, biti zvanično podneta u decembru 2019. godine. Ciljevi Poglavlja Očuvanje životne sredine

Poglavlje 27 za pristupanje EU najveći izazov za Vladu Srbije

Srbija je na dobrom putu da Poglavlje 27, okarakterisano kao jedno od najzahtevnijih i najskupljih poglavlja u pregovorima sa EU, uskoro bude na agendi evropskih zvaničnika. Ministarstvo za zaštitu životne sredine treba da do kraja godine pripremi pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, zaključeno je u Palati Srbije na današnjem sastanku Pregovaračke grupe u vezi komentara

Priprema se drugi nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27

Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije Ivan Karić izjavio je na konsultativnom sastanku o pripremi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 sa organizacijama civilnog društva, da je u pripremi drugi nacrt Pregovaračke pozicije za neformalne konsultacije sa Evropskom komisijom, koji će Srbija predati do kraja ove godine. Očekujemo da do kraja 2019. godine

Upotreba biomase u cementnoj industriji

U organizaciji Udruženja UNEKOOP-a, uz učešće predstavnika civilnog, javnog, akademskog i privrednog sektora, u Paraćinu je 6. novembra održan okrugli sto na temu” Biomasom ka dekarbonizaciji cementne industrije”. Ispred organizatora, skup je otvorio Vladimir Janković, predstavnik UNECOOP-a koji je istakao da je izabrana tema “Korišćenje biomase u cementnoj industriji”, iz razloga jer je cementna industrija

Moramo podsticati sopstvenu reciklažnu industriju

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sastao se sa predstavnicima Udruženja reciklera Srbije. Na sastanku je razgovarano o problemima u finansiranju i radu reciklažne industrije u oblasti posebnih tokova otpada. Sagovornici su se saglasili da postoji visok stepen međusobnog razumevanja u pogledu neophodnosti snaženja reciklažne industrije i jačanja nacionalnih kapaciteta u upravljanju svim vrstama otpada.

Javno-privatnim dijalogom do boljih rešenja u oblasti organske proizvodnje

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, boravi u Kopenhagenu u Danskoj, povodom učešća u realizaciji projekta javno – privatnog dijaloga u oblastima organske proizvodnje i pčelarstva, gde je na ove teme razgovarao i sa predstavnicima Ministarstva za životnu sredinu i hranu Danske – Danskepoljoprivredne agencije. Radojević je danske kolege upoznao sa

Neophodna nam je kvalitetna javna rasprava o primeni evropske regulative u životnoj sredini

Najveće evropske vrednosti zaštite životne sredine u EU istkane su iz njene tekovine razvoja i primene pravnih normi. Evropski normativi u ovoj oblasti temelje se na primarnom mišljenju struke koja je utemeljila postulate deduktivnog upravljanja ovom oblasti a to su: – Čovek svojim odnosom može da utiče na životnu sredinu; – Životna sredina utiče na

Uspostaviti dobru bonusnu politiku u oblasti životne sredine

Poznato je država nosilac sistema upravljanja životnom sredinom. Očekujem da državni aparat u potpunosti bude osposobljen (vertikalno i horizontalno – od nivoa Ministarstva do lokalne samouprave). Nadam se da će IT infrastruktura biti brza i efikasna (na primer: izdavanje dozvola, mišljenja, saglasnosti itd. se brzo ishoduju). Verujem da će oni koji poštuju zakon biti stimulisani

Primeniti kaznenu politiku Evropske unije kod nas

Zaštita životne sredine u današnje vremen najčešće se predstavlja kao trošak. Ovakav odnos prema zaštiti životne sredine pokazatelj je primitivnog shvatanja kompleksnih faktora zbog kojih neko društvo i zajednica postoje. Shvatanje vrednosti zdrave životne sredine i odnos  prema životnoj sredini u Srbiji može se sagledati jednom šetnjom pored obala reka ili vožnjom nekim od naših

Zaštita prirode mora da bude efikasna

Ulaskom Republike Srbije u Evrepsku uniju očekujem mnogo toga dobrog što će unaprediti sistem zaštite prirode u Srbiji i učiniti ga funkcionalnim. Prvo očekujem da se u Zakon zaštiti prirode uvedu IUCN kategorije zaštićenih područja, i da shodno kategorijama odradimo cilj zaštite i upravljanje, da mere koje se propisuju u zaštićenim područjima budu u skladu