Povodom Svetskog dana energetske efikasnosti Cedef i Ceresit organizovali obuku za energetske menadžere Srbije5. mart 2014, Inđija – Povodom 5. marta, Svetskog dana energetske efikasnosti, Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, je u saradnji sa kompanijom CERESIT organizovao OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE, članove Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS-a, u CERESIT Fabrici za proizvodnju građevinskih lepkova i materijla u Inđiji.

Zakonom o efikasnom korišćenju energije predviđeno je da svaka lokalna samouprava sa više od 20.000 stanovnika ima energetskog menadžera koji je u obavezi da, između ostalog, prikuplja i analizira podatke o potrošnji energije, predlaže i sprovodi mere i aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti, kreira i dostavlja resornom ministarstvu planove, programe i izveštaje u domenu efikasnog korišćenja energije.

CEDEF je učinio značajan korak u pravcu operacionalizacije ove veoma važne funkcije osnivanjem MEMS-a 2011. godine na Prvom CEDEF Samitu energetskih menadžera Srbije. Za 10 godina koliko postoji, CEDEF je do sada, zajedno sa ovom, organizovao 11 stručnih obuka i 4 studijska putovanja. Obuka u saradnji sa kompanijom HENKEL CERESIT je organizovana sa ciljem da se predstavnicima gradova i opština, lokalnih i regionalnih uprava i samouprava, odnosno energetskim menadžerima zaduženim za primenu mera energetske efikasnosti (EE) i veće upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE), predstave najnoviji trendovi, tehnologije i primeri dobre prakse u primeni mera EE i korišćenja OIE u Evropi. Energetskim menadžerima omogućeno je upoznavanje sa najsavremenijim tehnologijama i korisnim rešenjima u domenu EE i OIE. Naglasak je bio na pružanju neophodnih informacija, koje će u velikoj meri olakšati odabir opreme i sistema, koji su u skladu sa zahtevima tekućih projekata.

Program obuke je obuhvatio:

CERESIT program, primenjena inovativna tehnologija u izolaciji objekata i proizvodi CERESITa kao korisna rešenja u cilju povećanja EE i dodatnih ušteda
Uslove, sadržinu i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada - „energetski pasoš“ –praktični koraci za svaku lokalnu samoupravu
Najbolje načine i izvore finansiranja EE i OIE projekata – CERESIT iskustvo
Konkretne primere ušteda primenom tehničkih rešenja sistema za termoizolaciju - Etics i Ceretherm
Praktične primere primene termovizijskih kamera, termovizijskih merenja, dijagnostikovanja i mera za uštedu energije

Objekti izgrađeni tokom sedamdesetih godina prošlog veka, koji ujedno predstavljaju i najveći deo stambenog fonda Srbije, imaju prosečnu potrošnju oko 190kWh po m2 na godišnjem nivou. U Srbiji se čak 65% od ukupne energije troši na grejanje domaćinstava. Ovi stanovi, pritom, nemaju gotovo nikakvu izolaciju pa je za njihovo zagrevanje potrebno mnogo više energije u odnosu na one koji su izolovani. Kvalitetna termoizolacija može da uštedi i do 40%, energije i takve investicije se mogu isplatiti u periodu od tri do pet godina.Povratak na početnu stranu