Stav Udruženja Profesionalnih Autogas Servisa Srbije o najavljenom povećanju akcize na TNG


Obraćamo se na ovaj način medijima Srbije koje molimo da prema svojim mogućnostima prenesu stav Udruženja Profesionalnih Autogas Servisa Srbije(U PASS) o najavljenom novogodišnjem povećanju akcize na TNG koji je svetski poznato ekonomski i ekološki priznato najmasovnije alternativno gorivo: Udruženje profesionalnih autogas servisa Srbije izražava svoje ogorčenje najavljenim povećanjem akcize na tečni naftni gas (TNG) u iznosu od 5 RSD po kilogramu. To znači da će Srbija s tim najnovijim povećanjem doći među šest zemalja na evropskom kontinentu s najvišim akcizama na TNG. U prevodu to znači da će umesto sadašnjih već previsokih 35 RSD po kilogramu potrošači Srbije i više od 420.000 vozača motornih vozila na TNG sada da plaćaju 40 RSD/kg!!! To je nedopustivo.

Takva akciza dodatno će smanjiti potrošnju tog alternativnog ekološkog goriva kojeg preporučuju EU i Svetska zdravstvena organizacija jer smanjuje emitovanje štetnih polutanata kao što su CO2, CO, NOx, čađ itd. Iste te kancerogene materije osim što izazivaju efekt staklene bašte, izazivaju kancer kod ljudi pre svega kroz respiratorne sisteme (videti rezultate Svetske zdravstvene organizacije i njihove agencije IARC iz Liona, Francuska).
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2012/mono105-info.php

Srbija je do pre dve godine zbog korišćenja TNG-a bila kao primer ne samo u Evropi već i u celom svetu. Prošla Vlada RS-a je područje primene TNG-a prepoznala kao tzv. porezno skladište i uvela je prvo 18.12.2012. 30 RSD/kg da bi na osnovu iste te odluke automatizmom 01.01.2014.godine ista ta akciza bila povećana na 35 RSD po kg. S najnovijim haračem to znači da će se akciza na taj ekološki i ekonomski prihvaćeno alternativno gorivo ukupno sada povećati za 33% u odnosu na pre dve godine. To je najveće povećanje akcize na bilo koji proizvod u Srbiji!

Uz to Srbija ima najveću akcizu i na gasne boce – čak 290,78 € po toni! Istovremeno zemlje članice EU uglavnom nemaju ili imaju vrlo malu akcizu na gasne(kuhinjske) boce. Visina akcize za TNG za osvetlenje i zagrevanje tako Srbiju stavlja među tri najskuplje zemlje (Dansku i Švedsku), ali pri tome se ne respektuje činjenica prema kojoj te zemlje imaju posebne propise koji regulišu i respektuju altarnativna goriva među kojima i TNG (kroz povraćaj poreza ili stimulaciju obnovljivih izvora energije). U regionu Srbija takođe vodi po akcizi i daleko je iznad svih zemalja u okruženju.

Srbija je na žalost od 15.oktobra uvela i dodatno opterećenje na TNG za tzv. taksu za robne rezerve (kakve ne poznaje EU) u iznosu od 21,5 €/toni, odnosno naknadu za tzv. markiranje (označavanje TNG-a) iako je isto nepotrebno jer se sve već radi putem akciza i carina.

I na kraju, posebna stopa poreza je na prirodni gas samo 10%, a na TNG duplo više – 20%! To je dovelo do urušavanja tržišta Srbije za više od 20 %, a od iduće godine ako se uvede nova akciza očekujemo smanjenje potrošnje i do 30% šta će na kraju dovesti i do pada prihoda od PDV-a, smanjivanja broja zaposlenih za više od 20.000 i odlazak kapitala iz Srbije, a potencijalni investitori svoje investicije neće moći da opravdaju kroz povraćaj sredstava zbog korišćenja ekološkog goriva. To nije u skladu s proklamanovom politikom koju svakodnevno predstavlja Vlade Republike Srbije. Opravdano sumnjamo da naša vlada o tome nije dovoljno obaveštena i zato ćemo pokušati da u saradnji sa vladom usaglasimo stavove i akcizu dovedemo na nivo kakav je već u EU. Sadašnji način oporezovanja TNG-a nije u skladu s politikom približavanja EU niti za dobro vozača, privrednike i prirodne sredine Republike Srbije.

Sa nadom da će se aktuelna akcizna politika prema ovom nadasve ekološkom alternativnom gorivu ubrzo promeniti, odluka Udruženje profesionalnih autogas servisa Srbije je da preko medija i u saradnji sa Vladom Republike Srbije, doprinese da se akciza u što kraćem vremenskom periodu dovede na nivo, kakav EU i očekuje od nas.

Povratak na početnu stranu