Međunarodna komisija za atlantsku tunu uspela zaštititi tunu, ajkule i dalje ugroženeKejptaun, 25 novembar – Uoči zatvaranja 23. redovne godišnje skupštine Međunarodne komisije za očuvanje atlantske tune (ICCAT), WWF-Svetski fond za prirodu, pozdravlja odluku ICCAT-a da uvaži naučne podatke u postavljanju kvota za ulov tune na Mediteranu, ali žali zbog neuspeha da zemlje članice nametnu jače mere zaštite za ranljive morske pse, kao i zbog nedostatka odlučnosti kod sankcionisanja onih koji krše pravila. „WWF čestita zemljama članicama ICCAT-a na odluci da uvaže naučne podatke kod postavljanja kvota za ulov tune u istočnom Atlantiku i Sredozemlju. Time se dokazuje kredibilitet ICCAT-a. Međutim, neuspeh u sankcionisanju zemalja koje ne rade u skladu s pravilima stvara ozbiljnu zabrinutost”, kaže dr. Serđi Tudela, rukovodilac programa za ribarstvo u WWF Mediteranskom programu.

Nakon godina lošeg upravljanja, ICCAT je prošle godine po prvi put sledio naučne preporuke i postavio godišnju kvotu od 13.400 tona za ulov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemlju. Uprkos nedostatku novih naučnih istraživanja, neke od država su stvarale jak pritisak kako bi se kvote povećale, zanemarujući naučne savete. EU, koju je na sastanku predstavljala Maria Damanaki, Evropska poverenica za ribarstvo, snažno je podržala poštovanje saveta naučnika, pa predlozi za povećanje kvote na kraju nisu usvojeni. Ove godine WWF je pokrenuo važno pitanje o nedostatku monitoringa na farmama tuna. U izveštaju Stope rasta uzgoja plavoperajne tune u Mediteranu, WWF ukazuje na mogućnosti koje imaju uzgajivači za sakrivanje neprijavljenog ulova, i traži od zemalja članica ICCAT-a da hitno pronađu tehnička rešenja za uspostavu monitoringa. ICCAT je usvojio zajedničku proceduru koja se temelji stereoskopskim slikama i koja će verovatno popuniti ovu važnu prazninu. „WWF već dugi niz godina upozorava da je uzgoj tune jedno od najmanje kontrolisanih područja u tom sektoru ribarstva. U državama koje koriste stereoskopske slike na farmama za uzgoj tune samo ove godine je otkriveno čak 550 tona neprijavljene žive tune. Ova brojka je veća od nacionalnih kvota mnogih država članica ICCAT-a i ukazuje na vrlo zabrinjavajuću situaciju na farmama“, dodao je dr. Tudela. Na području zaštite morskih pasa ICCAT je ove godine izneverio očekivanja. Predlog za jačanje trenutne zabrane shark finning-a (ulov morskih pasa isključivo zbog njihovih leđnih peraja), time što bi se ribolovci obavezali da se vrate na kopno isključivo s morskim psima sa svim perajama, odbačen je zbog radikalnog protivljenja Japana, Kine i Koreje. Zaštiti ugroženog morskog psa kučine ​​suprotstavila se Kanada.

WWF je posebno razočaran zbog nedostatka političke volje kod zemalja članica ICCAT-a za delotvorno rešavanje problema poštovanja pravila i monitoringa. Nakon izveštaja WWF-a od prošle godine koji je otkrio ogroman skandal sa gotovo 20.000 tona neprijavljene tune namenjene većinoma za japansko tržište, i uprkos predanosti nekih od ICCAT stranaka da prekinu ovu praksu, samo je Panama izradila izveštaj o uzgoju tune prošle godine. Ovo potvrđuje osude WWF-a da se radi o netačnom izveštavanju o uzgoju tune. Mediteranske države i Japan odbijaju bilo kakve daljnje istrage po tom pitanju. „Mehanizmi za rešavanje i osiguravanje usklađenosti s merama upravljanja ključni su za verodostojnost bilo koje regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom, uključujući ICCAT. Ono što je bitno – i ono što je nedostajalo – je jasna politička volja“, rekla je dr. Suzana Sainz – Trápaga iz programa za ribarstvo u WWF Mediteranskom progamu. Sledeća godina će biti presudna za tunu i zbog nove naučne procene ribljeg fonda. Naučni odbor ICCAT-a i ove godine je upozorio da je potrebno osigurati više sredstava i resursa od država članica kako bi podržale ​​rad na ovom pitanju. „Mnoge članice ICCAT-a kritikuju naučnike zbog neizvesnosti rezultata poslednje procene ribljeg fonda, ali kada je u pitanju finansiranje istraživanja, onda ne uspevaju da osiguraju potrebna sredstva“, zaključuje dr. Tudela.

WWF - Svetski fond za prirodu WWF je jedna od najvećih, širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima skoro 5 miliona pristalica i aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i da stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišćenje prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje.

Dodatne informacije: www.panda.org/serbia i http://mediterranean.panda.org/Povratak na početnu stranu