Arhuska konvencija u lokalnim zajednicama Južne i Istočne SrbijeArhus centar Južne i Istočne Srbije sa sedištem u Nišu, objavljuje Javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) koje žele da se uključe u proces formiranja mreže Arhus poverenika. Mreža će se zalagati za Iniciranje implementacije Arhuske konvencije u lokalnim zajednicama Južne i Istočne Srbije (pirotski, nišavski, borski, zaječarski, pčinjski, jablanički i toplički okrug).

Ova mreža će biti kreirana u okviru projekta “Arhus poverenici’’ i ona će uključivati minimum 10 organizacija civilnog društva iz Južne i Istočne Srbije koje se bave pitanjima životne sredine ili oblastima koje su slične ciljevima i aktivnostima ovog projekta. Opšti cilj projekta je stvaranje uslova za što potpuniju i odgovorniju primenu odredaba Arhuske konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u odlučivanju i dostupnosti pravosuđu u pitanjima koje se tiču životne sredine kroz stvaranje mreže Arhus poverenika. Projekat se realizuje u saradnji sa Misijom OSCE u Srbiji.

Javni poziv će trajati u periodu od 22.10.2013. – 05.11.2013. godine. Nakon isteka javnog poziva biće odabrano 10 organizacija civilnog društva. Svaka od organizacija će odabrati po dva predstavnika za učestvovanje na trening modulu. Trening modul će trajati jedan dan i obuhvatiće teme: ostvarivanje ljudskih prava u okviru Arhuske konvencije, mesto i uloga OCD u primeni Arhuske konvencije, učešće javnosti/OCD u procesima donošenja odluka i kreiranju politika, itd.

Organizacije koje su zainteresovane da se uključe u projekat i formiranje mreže Arhus poverenika potrebno je da pošalju :

• Listu relevantnih projekta koje su radile do sada i CV organizacije
• Motivaciono pismo, sa razlozima zbog kojih bi želeli da se uključe u formiranje mreže, kao i na koji način bi mogle doprineti boljoj implementaciji aktivnosti ovog projekta.

Izbor organizacija će se odvijati po sledećim kriterijumima:
• Dosadašnji projekti i iskustvo u oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava
• Geografska pokrivenost
• Motivisanost za učešće u radu mreže

Aplikaciju možete poslati na e-mail: office@aarhuscentarjis.rs.

Krajnji rok za prijavljivanje je 05. novembar 2013. do 12 časova.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Aleksandru Savić na brojeve telefona:
mobilni: 0654426947
fiksni: 018522788Povratak na početnu stranu