Uništavao tiski cvet, od suda dobio samo opomenu


Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije izražava oštar protest protiv odluke Prekršajnog suda u Senti, Odelenje u Kanjiži, koji je proglasio V.K. iz Kanjiže odgovornim za jasno navedeno uništavanje strogo zaštićene vrste, ali mu je izrekao samo - opomenu!

Naime, članovi Društva su 11. juna 2014, na Tisi kod Kanjiže primetili da se masovno uništavaju jedinke strogo zaštićene vrste tiskog cveta (Paligenia longicauda), jednog od našin najređih insekata, sa samo nekoliko staništa duž Tise i Tamiša. Ovu vrstu je, na osnovu Zakona o zaštiti prirode, zabranjeno na bilo koji način ugrožavati, a tu, naravno, spada i direktno uništavanje jedinki. Više pecaroša su mrežicama toga dana bezobzirno hvatali tiske cvetove tokom rojenja, pre parenja i polaganja jaja. Tokom tih aktivnosti V.K. je priveden u policiju i protiv njega je Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine podnela prekršajnu prijavu. Nakon ovakve razočaravajuće presude donesene 15. 7. 2014, postupajući inspektor zaštite životne sredine žalio se Prekršajnom apelacionom sudu u Beogradu, Odelenju u Novom Sadu, u tri navrata, smatrajući da neće biti postignuta svrha kažnjavanja, te da preblaga presuda neće uticati preventivno na sve potencijale počinioce ovakvog i sličnih dela u sredini u kojoj živi počinioc, a gde se nalazi stanište ove retke vrste. Ipak, dana 18. 2. 2015, Prekšajni apelacioni sud doneo je presudu kojom se žalba odbija, a potvrđuje – opomena.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije biće i ove godine posvećeno monitoringu rojenja tiskog cveta, koje se očekuje početkom juna, a na lice mesta pozvaće i odgovarajuću inpekciju i policiju, kako bi se ovakve bezobzirnosti predupredile. Ipak, ornitolozi smatraju da je preblaga kazna ustvari izostanak kazne, čime se poništavaju brojni i teški napori u zaštiti prirode koje ovo Društvo već više od četvrt veka sprovodi. Ovakvom „kaznom“ daje se vetar u krila onima koji organizovano uništavaju tiski cvet tokom rojenja. Sud je, takođe zanemario činjenicu da je tiski cvet zaštićen Bernskom konvencijom o zaštiti divlje flore i faune i prirodnih staništa, koju je Srbija potpisala još 2007, ali i da se strogo štiti Direktivnom Evropske unije o zaštiti staništa i divlje flore i faune. Svakako, time se ohrabruju i oni koji ovaj potiski turistički brend ne žele u svojoj sredini, te ovaj problem daleko prevazilazi lokalni okvir.

Društvo apeluje da se prilikom prijava u kojima se navode ugrožavanja strogo zaštićenih vrsta konsultuju i za svedoke pozivaju stručnjaci koji se tim vrstama posvećeno bave, posebno stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Foto: vikovisadunava.com

Kontakt: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (sekretar@pticesrbije.rs)

Povratak na početnu stranu