Predstavljena aplikacija za izračunavanje nivoa buke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Mikser Hausu obeležen međunarodni dan zaštite od buke
Predstavljena aplikacija za izračunavanje nivoa buke


Beograd, 20. april 2015. godine – Na Međunarodni dan zaštite od buke, veliki broj arhitekata, predstavnika medija i svih zainteresovanih posetilaca, u zabavnoj i „bučnoj“ atmosferi isprobali su specijalnu KSI (Knauf Sound Insulation) aplikaciju za izračunavanje nivoa buke. Svi zainteresovani imali su priliku da u okviru Tihog kutka, putem kompjuterske aplikacije uporede kako se neki izvor buke čuje u prostoriji u kojoj boravite, sa i bez zvučne izolacije.

Autor KSI softvera i aplikacije Dejan Todorović, zainteresovanima je predstavio sve mogućnosti i prednosti ovih specijalnih programa, a kako bi pomogli u testiranju aplikacije, prisutni gosti pravili su buku koristeći pištaljke. Organizatori događaja, kompanije Knauf Insulation, Knauf Zemun i Knauf AMF predstavili su i različita rešenja za zaštitu od buke.

KSI aplikacija deo je softvera Knauf Sound Insulation koji služi kao alat projektantima zvučne zaštite da provere i po potrebi modifikuju predložena rešenja za konstrukcije u objektu kako bi se zadovoljili kriterijumi zvučne zaštite. Pored toga, softver edukuje korisnike kako bi bolje razumeli zvučnu zaštitu i efekte pojedinih elemenata na zvučnu zaštitu u objektu.

„Imajući u vidu da je prilikom izrade građevinskog projekta potrebno kreirati i Elaborat zvučne zaštite, odlučili smo da napravimo KSI softver, kako bi se stručnoj javnosti olakšao i ubrzao rad na izradi ovog dokumenta. S obzirom da je buka veoma štetna za zdravlje svakog pojedinca, i kako bismo građanima približili i pojasnili načine zaštite od buke, kreirali smo i posebnu kompjutersku aplikaciju“, rekla je Marija Ilić, Marketing Communications Manager Southern Balkans, Knauf Insulation. Ona je dodala da se kvalitet objekta u kome živimo definiše još u fazi projektovanja, te je veoma važno izabrati odgovarajuće sistemsko rešenje, odnosno odgovarajući zvučno - izolacioni materijal.

Važno je znati da pored narušenog mira i produktivnosti, buka može negativno da utiče i na zdravlje. Višak decibela ne oštećuje samo sluh, već nepovoljno deluje na ceo ljudski organizam: podiže krvni pritisak, povećava nervozu i razdražljivost, dovodi do sindroma hroničnog umora.

O proizvodima za zaštitu od buke:

Knauf Insulation kamena mineralna i staklena mineralna vuna su građevinski materijali koji imaju svoje nezamenjivo mesto u zvučnoj izolaciji zgrada. Svojim akustičkim osobinama u kombinaciji sa čvrstim građevinskim materijalima (beton, cigla, blokovi ili gips), omogućavaju zvučnu izolaciju koju je nemoguće postići primenom isključivo čvrstih materijala ili alternativnim materijalima koji se nude na tržištu. Kamena mineralna i staklena mineralna vuna se koriste u svim elementima konstrukcije, a u smislu zvučne zaštite najčešće u zidovima i podnim konstrukcijama.

Knauf Diamant ploča je gips-kartonska ploča prilagođena najvišim zahtevima u građevinarstvu - vlagootporna, vatrootporna i visoke tvrdoće. Laka je za obradu, a čvrsta u primeni. Stvorena je za ugradnju u javnim objektima kao što su škole, bolnice i dvorane, gde su posebno važni otpornost, dugotrajnost, kvalitet, kao i zvučna izolacija. Knauf Diamant – jedna ploča za sve zahteve.

HERADESIGN akustična rešenja imaju izvanrednu zvučnu apsorpciju - do klase apsorpcije A, takođe otpornost na udarac lopte (klasa 1A prema EN 13964 Annex D). Karakteriše ih i klasa 0 građevinskog materijala (prema EN 13501-1 B-s1, d0), kao i pet različitih površinskih obrada materijala. U ponudi su različite debljine materijala, kao i različiti detalji ivica, zavisno od načina primene, a i boje su prilagođene krajnjem korisniku (prema RAL, NCS, BS ili StoColor).

Povratak na početnu stranu