Naplata grejanja po utrošku u Beogradu - prednosti i izazovi


05.03.2015. godine na Svetski dan energetske efikasnosti

11h, Sala II, Gradska Uprava, Grad Beograd, 27. marta 43-45

Da bi naplata grejanja po utrošku u Beogradu mogla da ima put efekat i benefite za sve gradjane, neophodno je izvršiti sve pripreme i odgovorno pristupiti ovom kompleksnom zadatku. U Beogradu se sprovodi naplata grejanja po utrošku kod 5-6% stanovništva, dok će u nastupajućem periodu ostatak građana koji se greju putem daljinskog sistema grejanja postepeno preći na ovaj sistem naplate. Prelazak na naplatu grejanja po utrošku je sveobuhvatan posao koji zahteva ispunjavanje niza uslova, naročito za Beograd koji, kao višemilionski grad, ima više od 50% korisnika daljinskog grejanja u Srbiji.

Odgovornost Grada Beograda je u tom smislu velika i zato će Centralno-evropski forum za razvoj CEDEF i Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za energetiku sprovesti seriju edukativno-informativnih skupova kako bi stručnoj i široj javnosti ukazali na neophodnost primene mera energetske efikasnosti u svetlu novih propisa oko naplate toplotne energije po utrošku i kako bi se na svim nivoima razvila svest o uštedi energije i benefitima prilikom prelaska na nov sistem naplate. Ovi skupovi su prilika da se dodatno podstakne saradnja sa svim akterima u ovom procesu kao što su: skupštine stanara, Beogradske elektrane, resorno ministarstvo, gradski sekretarijati, mediji i dr.

Na prvom od pet edukativno-informativnih skupova koji će biti organizovani tokom marta 2015. će biti predstavljen kompletan program edukacije i biće pokrenute ključne teme: optimizacija potrošnje, racionalno korišćenje energije, naplata grejanja prema utrošku u Beogradu i sagledavanje svih neophodnih koraka da se ovaj kompleksan zadatak sprovede.

Na Prvom skupu će govoriti:

Predstavnik Grada Beograda - Kabinet
Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEF
Zoran Predić, državni sekretar, Ministarstvo rudarstva i energetike RS
Marko Stojanović, sekretar, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za energetiku
Goran Aleksić, direktor, JKP Beogradske elektraneĐ
Nina Jandrić, sekretar, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
Petar Vasiljević, pomoćnik direktora za proizvodnju, JKP Beogradske elektrane
Prof. dr Dragoslav Šumarac, potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora
Prof. dr Milica Popović-Jovanović, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Maja Todorović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Benjamin Babič, ekspert u domenu tehničke podrške prilikom uvođenja naplate grejanja po utrošku u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Molimo vas da potvrdite svoje prisustvo na telefon 011/3036-133 ili direktno Maji Barać Stojanović na mbs@cedeforum.org.

Povratak na početnu stranu